Back

ⓘ Geografia - Geografia, humana, física, Història de la geografia, política, econòmica, Biblioteca dalgoritmes de geometria computacional ..
                                               

Geografia

La geografia és la ciència que té per objecte lestudi de la superfície del planeta Terra, o de qualsevol altre astre, i la distribució espacial i les relacions recíproques dels fenòmens físics, biològics i socials que en ella es manifesten. També les característiques dels seus dhabitants i els fenòmens de relació amb la natura. Una traducció literal seria "per descriure o escriure sobre la Terra". La primera persona que es té constància que utilitzés per primer cop la paraula "geografia" va ser el grec Eratòstenes 276-194 aC. Es poden considerar quatre grans tradicions històriques en la in ...

                                               

Geografia humana

La geografia humana és la part de la geografia que estudia els elements del paisatge que han estat creats per les societats humanes, ja sigui en lactualitat com en el passat. Aquests elements es deuen la seva activitat agrícola, urbana, industrial, de transport, comercial i la seva pròpia dinàmica demogràfica. En la geografia humana sestudia: La geografia del turisme amb mètodes de leconomia, les matemàtiques i la sociologia. La geografia dels transports i comercial amb mètodes de leconomia, les matemàtiques i la sociologia. La geografia econòmica que engloba totes les activitats econòmiqu ...

                                               

Geografia física

La geografia física és la branca de la geografia que aborda lestudi de les característiques naturals existents la superfície de la Terra, és a dir, lestudi de les condicions de la natura o el paisatge natural. La superfície terrestre no és homogènia i varia dun lloc a un altre a causa de la dinàmica interrelacionada dels diferents factors geogràfics entre si, i a causa daltres factors. La manifestació local, producte daquesta dinàmica, es coneix amb el nom de paisatge, que en geografia és un fenomen despecial interès i que molts consideren lobjecte destudi de la geografia. Levolució del pa ...

                                               

Història de la geografia

Els inicis de la geografia grega estan lligats la literatura, amb les descripcions de llocs contingudes a les obres dHomer, i la filosofia, amb les especulacions sobre la forma de la Terra, com per exemple les de Tales de Milet. El seu deixeble Anaximandre de Milet va dibuixar un mapa on reflectia lopinió que la Terra era un cilindre suspès a lespai, on la part habitada era circular, intentant així plasmar per primer cop tot el món cartogràficament. Hecateu va recollir aquest mapa, millorant-lo i aquest sí que sha conservat íntegre: presenta el món com un cercle on el Mediterrani i Grècia ...

                                               

Geografia política

La geografia política és la disciplina dins la geografia humana que descriu la divisió de la Terra segons qüestions polítiques, així com els processos que porten a aquesta divisió, estudiant els resultats desiguals en els processos polítics i les formes en què es veuen afectats per les estructures espacials. Convencionalment la geografia política adopta una estructura descala de tres amb el propòsit danàlisi amb lestudi de lEstat al centre, per sobre daixò és lestudi de relacions internacionals, i sota dells lestudi de les localitats. Les principals preocupacions de la subdisciplina es pod ...

                                               

Geografia econòmica

La geografia econòmica és lestudi de les condicions econòmiques en diferents parts de la Terra. La geografia econòmica contribueix la comprensió duna àmplia gamma de problemes contemporanis. La combinació de les influències ambientals i espacials en lestudi de lactivitat econòmica és qualsevol cosa excepte una regressió cap al determinisme ambiental. Per contra, ajuda a revelar en forma més completa la natura no determinista del procés econòmic i les funcions del judici humà i de la percepció ambiental en les decisions que conformen lespai econòmic.

                                     

ⓘ Geografia

 • La geografia del grec γεωγραφία, geografia de geos, terra i grafia, descriure o escriptura és la ciència que té per objecte l estudi de la superfície
 • La geografia humana és la part de la geografia que estudia els elements del paisatge que han estat creats per les societats humanes, ja sigui en l actualitat
 • de la geografia cobreix l evolució de la geografia i el pensament sobre la seva funció i mètodes al llarg del temps. Els inicis de la geografia grega
 • La geografia física és la branca de la geografia que aborda l estudi de les característiques naturals existents a la superfície de la Terra, és a dir
 • La geografia política és la disciplina dins la geografia humana que descriu la divisió de la Terra segons qüestions polítiques, així com els processos
 • La geografia econòmica és l estudi de les condicions econòmiques en diferents parts de la Terra. La geografia econòmica contribueix a la comprensió d una
 • horizontes de la geografia teoria de la geografia Barcelona: Ariel, 2000. ISBN 84 - 344 - 3464 - 4. Unwin, Tim. El lugar de la geografía Madrid: Cátedra
 • Geografia General de Catalunya és una obra dirigida per l historiador Francesc Carreras i Candi. Consta de sis volums que es van publicar entre 1908 i
 • habiten, incloent - hi la funció de les fronteres físiques i psicològiques. Geografia Geografia humana Geografia cultural Sociologia Social Geography anglès
 • La Revista Catalana de Geografia és una publicació acadèmica creada el 1978 a iniciativa de la Societat Catalana de Geografia com a canal de difusió de
 • Un contrafort o estrep, en geografia és una ramificació secundària d una muntanya o d una serralada o serra principal que deriva d un sistema orogràfic
 • La geografia de Mart, també coneguda com a areografia, aborda la delineació i caracterització de regions geogràfiques de Mart. La geografia marciana
 • francesa de geografia s ocupava principalment de l estudi dels anomenats complexos patògens Arran del desenvolupament de l escola de geografia marxista
                                               

Biblioteca dalgoritmes de geometria computacional

La biblioteca dalgoritmes de geometria computacional és una biblioteca informàtica de programari que proporciona un conjunt dalgoritmes fiables i eficients en làmbit de la geometria computacional. Està escrita en el llenguatge de programació C++, però també està parcialment disponible en Phyton.

Users also searched:

...
...
...