ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 397
                                               

Casa Pons (la Vall de Boí)

Unitat tipològica descrita; familiar agrícola i ramadera, formada per casa, paller, era i cobert. La casa té tres pisos dalçada en estructura regular i coberta a doble vessant. Lera, el paller i el cobert subiquen en la part posterior de la casa. ...

                                               

Casa Quel (la Vall de Boí)

Edifici de planta rectangular, amb baixos, pis i golfes, amb coberta de pissarra a dos vessants. La planta baixa, amb un taller de reparació de cotxes, té accés per la façana sud, amb una porta modificada. La planta pis, amb lhabitatge, amb accés ...

                                               

Casa Ramon (Boí)

La Casa Ramon és un edifici del municipi de la Vall de Boí inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Al seu costat hi ha el Paller de la Casa Ramon, igualment inventariat de manera individual.

                                               

Casa Rosa (la Vall de Boí)

Casa pagesa construïda a banda i banda de la muralla aprofitant dues torres i el parament que les uneix. Està constituïda per un volum principal, cobert a dos vessants amb el carener coincidint amb el pany de muralla, al que sadossa un altre cos ...

                                               

Casa Salasó

Casa entre mitgeres de caràcter unifamiliar. La seva estructura és molt allargassada i força estreta, presentant força problemes per la seca identificació donat que sadossa a altres dues cases, de manera que la part posterior de la casa presenta ...

                                               

Casa Sastre (Boí)

Edifici de planta rectangular, amb la paret nord i mitja façana est que fan mitgera. Consta de planta baixa i dos pisos i la coberta és a dos vessants amb el carener paral lel al carrer. La façana est, que té la porta dentrada, ha sofert una modi ...

                                               

Casa Simamet

Es tracta duna important casa pagesa estructurada al voltant de lera, aixecada sobre el nivell del carrer. Ledifici principal és el de major dimensió i té lhabitatge al primer pis, sobre el carrer, amb una part baixa suportada per una volta rebai ...

                                               

Casa Torres (la Vall de Boí)

Habitatge construït aprofitant una torre i tres dels paraments de lantic recinte emmurallat. Dóna accés, pel carrer de la Muralla, a linterior del recinte, i per una altra porta oberta la façana exterior de la torre des de lany 1926. La casa sest ...

                                               

Casa Vicent (la Vall de Boí)

Unitat tipològica formada de casa, paller, era al davant de la casa o hort. Denoten la manca destable. La casa presenta tres pisos amb doble balconada de fusta i no escala adossada per on saccedia al pis principal de la casa. Cal ressaltar la pre ...

                                               

Casa Vidal (la Vall de Boí)

La Casa Vidal és una casa dErill la Vall al municipi de la Vall de Boí inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa Xiquet

La Casa Xiquet és un conjunt del municipi de la Vall de Boí. Tant la casa com el paller i la cort són dos elements que formen part de manera singular a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge a la plaça Major (Cóll)

L Habitatge la plaça Major és una construcció a Cóll, al minicipi de la Vall de Boí inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Quadra Farré dAvall

La Quadra Farré dAvall és una obra de Barruera, al municipi de la Vall de Boí inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Quadra Guillem

La Quadra Guillem és una obra de Barruera, al municipi de la Vall de Boí inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Antics porxos de la plaça de lEsglésia

Edificis entre mitgeres i en cantonera, de planta baixa, dues plantes dhabitatges i golfes. Es caracteritzen per esser restes de la tipologia medieval del nucli antic de Vilaller. El voladiu de les plantes superiors, sobre apuntalaments de fusta, ...

                                               

Molí de Baix de Clariana

El Molí de Baix de Clariana és un molí fariner del municipi dArgençola que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Es conserva lestança de la part baixa del molí amb volta de canó la portalada sembla dèpoca posterior.

                                               

Molí del Jaume Joan

Del molí dAlbarells en queden poques restes. Destaca, però, la basa folrada de pedra de forma el líptica duns 40 metres de llargada per uns 10 metres dample. Es troba plena de vegetació i es fa difícil veure el cacau. Pel que fa a ledifici, reste ...

                                               

Sant Salvador de Bellprat

Duna nau, planta rectangular. Façana amb el campanar incorporat que presenta dues obertures per les campanes i una petita finestreta per il luminar linterior daquesta edificació. El portal és rectangular.

                                               

Cal Calvo

És una casa destiueig unifamiliar entre mitjaneres formada per dos cossos, un de planta baixa i pis i una torre adossada de planta baixa, pis i golfes. la façana sobserven elements decoratius que recorden lestil gòtic com són els emmarcaments de ...

                                               

Cal Chic Cordero

Conjunt que comprèn dues cases unifamiliars, una de les quals sha transformat en habitatge plurifamiliar, entre mitgeres. Tenen planta baixa i dos pisos. Els trets més característics de ledifici són els elements de peces ceràmiques com les barane ...

                                               

Cal Cordero (el Bruc)

Edifici de planta quadrada composta de planta baixa i dos pisos comunicats per una escala central. Té un gran pati envoltat de galeries cobertes habilitades com a magatzem. A nivell del primer pis hi ha una gran terrassa descoberta. Tots els murs ...

                                               

Can Domènec (el Bruc)

Construcció singular que travessa el carrer mitjançant un arc. Té coberta a dues aigües. Planta baixa i un pis. La porta dentrada està situada sota la volta. A laltre costat hi ha també una porta que dóna a una gran dependència, actualment és una ...

                                               

Can Maçana (el Bruc)

Casal fortificat de grans dimensions, de planta rectangular i tres plantes dalçada. Els murs són de pedra. Està orientada al sud i la coberta és de teula àrab a dues vessants. Al costat i la dreta hi ha un mur de defensa amb espitlleres. A sobre ...

                                               

Casa Panama Canal

Casa de planta baixa, pis i golfes. Al primer pis sobra una galeria coberta la façana lateral coberta per un terrat i formada per pilastres que sostenen una llinda de mosaic de tema floral. La galeria baixa fins la planta obrint-se cap a un pati. ...

                                               

Estació de Calaf

Calaf és una estació de ferrocarril propietat dadif situada al sud de la població de Calaf la comarca de lAnoia. Lestació es troba la línia Barcelona-Manresa-Lleida hi tenen parada trens de la línia R12 dels serveis regionals de Rodalies de Catal ...

                                               

Sant Jaume de Calaf

És una església duna sola nau, amb capelles laterals de planta quadrangular i cripta sota el presbiteri. Té 40 metres de llargada per 12.5 metres damplada i gairebé 20 metres dalçada. Al costat dret de la nau hi ha sis altars, mentre que al costa ...

                                               

Cal Fusté

Casa particular situada al final del carrer Major, dins del nucli urbà del poble. Ledifici de planta rectangular sestructura a partir de planta baixa, primer pis i golfes. La coberta exterior és a doble vessant amb teula àrab. la façana principal ...

                                               

Ca lIlla (Capellades)

Casa de planta irregular que sadapta la cantonada que formen el carrer del Call i el c/Major. Destaca la presència de moltes obertures balcons al primer pis, i finestres i galeria la part superior. Sembla que la galeria, així com daltres sectors ...

                                               

Ca lUbach (Capellades)

Casa de dos pisos amb façana destructura simètrica així com els elements ornamentals. Dos portes la planta baixa, dos portes-balcó la primera planta i dos portes-dos balcons la segona planta. Els arcs són lleugerament apuntats i a partir de la pr ...

                                               

Ca Missola

Es tracta duna casa formada per dos cossos de diferents altures. Destaca el cos corresponent al número 10, per la façana de pedra amb només tres petites obertures, una a cada planta, amb llinda i brancals de pedra. Interiorment, el número 10, com ...

                                               

Ca nAlós

És un casal situat en el petit nucli de Font de la Reina. És conformat per la casa principal amb cossos adossats. Es tracta de construccions fetes amb pedra, la planta baixa, i tàpia a les superiors; mètode constructiu típic de les edificacions s ...

                                               

Cal Formaire

El carrer Major és leix principal del nucli urbà que des de la plaça de lEsglésia travessa el nucli antic de nord a sud, el qual presenta un traçat trencat. Està limitat per cases entre mitgeres darquitectura popular, amb habitatges en les plante ...

                                               

Cal Rabassa

Casa de planta rectangular, amb façana principal a un dels costats curts i coberta a dues vessants. Té dos pisos el superior deu ser galeria separats per una sanefa ornamentada amb motius vegetals i que tornem a trobar damunt les dues finestres d ...

                                               

Casa al carrer Portal, 9-13 (Capellades)

Casa entre mitgeres formant unitat amb la resta de cases del c/Major, gairebé totes dels ss.XVII.XVIII, quan es devia formar part aquest carrer. La façana ha estat refeta, però conserva el portal de mig punt adovellat amb la data de 1620 la dovel ...

                                               

Casa Bas (Capellades)

Edifici civil. Mas. Té forma dela amb coberta a una sola vessant. la planta baixa shi trobaven el graner i magatzems; la primera planta shi troben les dependències de la casa, que conserven el caire que devien tenir lany de la seva construcció. E ...

                                               

Casa de la Vila de Capellades

La Casa de la Vila és la seu de lajuntament de Capellades. Construcció de planta baixa i pis està catalogada a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa Joan Guarro

Es tracta dun edifici representatiu de larquitectura rural i popular, que forma part del nucli antic de la Font de la Reina i sassenta sobre el Camí Ral. La construcció presenta dues altures i diferents obertures de proporció vertical, situades d ...

                                               

Casa Llorach (Capellades)

Casa entre mitgeres, de planta baixa alineada la façana i plantes reculades, la planta baixa es cobreix amb coberta plana i terrassa. Ledifici ha estat modificat i ha perdut linterès arquitectònic.

                                               

Casa Oliva (Capellades)

Casa de planta baixa i dos pisos, situada al carrer Major, eix principal del casc urbà. Es cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants amb el carener paral lel la façana. La vessant és acabada amb imbricació de maó, canal i baixant fins a m ...

                                               

Casa Oller (Capellades)

El carrer Sant Francesc, és leix viari nord-sud del costat de llevant del casc antic, des del carrer del Call fins lAbat Muntades. És de planta trencada, amb un dens conjunt dedificis dinterès històric i arquitectònic que acullen habitatges. Casa ...

                                               

Casa Paula Soteras

Edifici entre mitgeres situat al carrer Sant Francesc. Es tracta duna construcció que ha estat molt retocada, però segueix conservant alguns elements de destacable vàlua patrimonial. La composició és simètrica, a partir de dos eixos i obertures d ...

                                               

Casa Raurés

Edifici situat al carrer Sant Francesc. Es tracta duna construcció representativa de larquitectura eclèctica característica de la segona meitat del segle xix. Casa de tres pisos, dividida, a nivell de façana, al primer i segon pis, per 4 pilastre ...

                                               

Casa Romañá

Casa de planta rectangular de planta baixa i tres pisos, amb pati a darrere i coberta a dues vessants. La façana presenta una composició simètrica amb quatre eixos i obertures verticals, éssent les de la primera planta les més destacades enmarcad ...

                                               

Casa Santiago Serra

Casa de planta rectangular, coberta a dues vessants, formada de dos pisos i golfes. Les façanes es presenten arrebossades, excepte als angles, on veiem pedra de turó ben tallada en blocs regulars. La façana principal dóna al carrer de Sant France ...

                                               

Cases del Ramonet

És un edifici denormes proporcions. Presenta planta rectangular i coberta a dues vessants. la planta baixa hi ha 10 portes allindades adovellades amb turó. Al primer i segon pis 10 i 10 balcons alienats amb les portes i a dalt de tot 10 finestres ...

                                               

Cases Prats

Conjunt de cases entre mitjeres format per una casa de planta baixa i tres pisos antic número 20 i una altra amb planta baixa, pis i golfes antic número 22. La primera delles conserva una porta dentrada de pedra amb una llinda central trapezoïdal ...

                                               

Conjunt de cases al carrer de Sant Joan (Capellades)

Conjunt de cases del carrer Sant Joan que segueixen un mateix model constructiu i compositiu. Cases entre mitgeres, amb patri posterior. Consten de tres altures, planta baixa, dos pisos i sota coberta. Les obertures segueixen un model de proporci ...

                                               

Conjunt de cases al carrer Major (Capellades)

El carrer Major és leix principal del casc urbà que des de la plaça de lEsglésia Plaça Verdaguer, travessa el casc antic de nord a sud, amb traçat trencat. Està limitat per cases entre mitgeres darquitectura popular, amb habitatges en les plantes ...

                                               

Conjunt de cases al carrer Sant Francesc, 3-5 (Capellades)

Conjunt de dues cases situades al carrer de Sant Francesc, ubicat al costat de llevant del casc antic. Els edificis compten amb diverses altures, planta baixa, dos o tres pisos, i golfes algunes amb arqueria i presenten diverses tipologies de ràf ...

                                               

Conjunt de cases del carrer Garbí tram del carrer Major

El carrer Garbí abans Leopold Ribot es pot dividir en dos trams diferents, segons les dues tipologies arquitectòniques existents. El tram més proper al carrer Major, està constituït per cases entre mitgeres de planta baixa, dues plantes pis i gol ...