ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 391
                                               

Casa a la plaça dEspanya, 4 (Igualada)

Ledifici situat a Plaça dEspanya, 4 és una obra del municipi dIgualada que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És un antic casal urbà català que sha trobat absorbit pels dols carrers paral lels i les seves construcc ...

                                               

Plaça Sant Miquel (Igualada)

La Plaça Sant Miquel és una obra del municipi dIgualada. La plaça de Sant Miquel soriginà en escapçar-se lilla de cases formada per part del carrer Sant Jaume i del passatge de Sant Miquel. Aquest arranjament es va portar a terme per larquitecte ...

                                               

Sagrada Família dIgualada

El conjunt arquitectònic està format per dos edificis: la rectoria i lesglésia. Aquesta última està dividida en tres cossos que són: la nau principal, laltar del Santíssim i la sagristia, units per una torre que fa de campanar. Els edificis estan ...

                                               

Taller de Mosaics Jordi Albareda

El Taller de Mosaics Jordi Albareda és un edifici del municipi dIgualada. Forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Torre Roura (Igualada)

És una torre post- modernista que combina la construcció amb pedra, totxo i ceràmica. Són destacables les xemeneies dobra i ceràmica i també els diferents racons de la casa que són aprofitats per la incorporació de motius ornamentals tots fets a ...

                                               

Travessia de Sant Roc (Igualada)

El conjunt consta de dues parts, una porxada que cobreix solament les voleres i una altra part en forma de portal, en la qual són remarcables uns arcs escarsers. Dins la part porxada cal destacar la poca uniformitat de les columnes que donen una ...

                                               

Castellot de Joveró

Torre fortificada ubicada en el cim dun turó al peu del Pla del Magre i prop de la Casa Roja. Planta rectangular amb un únic accés al migdia. Dues de les seves cantoneres estan desfetes i està assentada damunt dun ferm rocós. Els murs són constru ...

                                               

Hostal del Ganxo

Està situat al Km. 548 de la carretera N-II que porta a Cervera, en el costat esquerre. Són dues cases de dos pisos, a baix conserven les antigues quadres i a dalt les habitacions. És un dels 2 hostals que havien existit. Era conegut com a "Antic ...

                                               

Cal Pascol (la Torre de Claramunt)

Era propietat de "Cal Pascol", que és la casa que hi ha davant, a laltre costat del carrer. La casa, de dos pisos, presenta un portal adovellat, darc de mig punt, està unida a banda i banda per altres construccions dèpoca posterior. El sostre és ...

                                               

Can Mora (la Torre de Claramunt)

Can Mora és un molí del municipi de la Torre de Claramunt que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Té la tipologia tradicional dels molins paperers, és una casa de planta rectangular amb sostre a dos aigües, de teule ...

                                               

Casal defensiu (la Torre de Claramunt)

Es tracta dun casal construït amb pedra local, al qual saccedeix a través dun portal adovellat, actualment tapat per la vegetació. Al costat hi ha una torre de base rodona lligada a lestructura dun contrafort. Les estructures de cobertura són a u ...

                                               

Cases (la Torre de Claramunt)

Es tracta de dues cases adossades, de dos i de tres pisos, amb portal adovellat. Un dells ha estat, en part, tapiat. Langle duna daquestes cases sha fet amb pedra de turó, molt utilitzat la zona, la resta de la construcció sha fet en pedra arrebo ...

                                               

Castell de la Torre de Claramunt

El Castell de la Torre de Claramunt inicialment edificat al segle xi és, actualment, un gran casal ampliat en diverses fases, la més important per Joan de Claramunt al segle xvi que sempre procedeix de la primitiva torre de guaita erigida la fi d ...

                                               

Mas Martí (la Torre de Claramunt)

És un mas de planta rectangular, de dos pisos, construït de pedra local, el sostre és de teules, a doble vessant; la porta principal, darc de mig punt adovellada. Les finestres, rectangulars. Consta daltres dependències: pel vi, corrals, etc. Est ...

                                               

Sant Joan de la Torre

Sant Joan de la Torre és una església amb elements barrocs i gòtics de la Torre de Claramunt inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Sant Salvador de Vilanova dEspoia

Sant Salvador de Vilanova dEspoia és una església romànica construïda a mitjans del segle xii situada a Vilanova dEspoia, una població de la Torre de Claramunt. Ledifici forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Ca lAmericà (la Llacuna)

Està format per dues construccions diferents unides, amb la porta adovellada, situada em mig de les dues façanes però sembla que formant part duna delles que és lestructura més baixa i de planta irregular, ja que sadapta al carrer i la cantonada. ...

                                               

Cal Cristià

És una casa destil popular interessant perquè conserva el portal dentrada, darc de mig punt adovellat. Té dos pisos el superior deu ser destinat a golfes amb lelement remarcable de presentar, al primer pis, una finestra que conserva, malmès, la f ...

                                               

Casa Magí Farriol

Casa de planta rectangular molt allargassada que presenta dos patis laterals tancats a banda i banda dels costats llargs. la façana principal hi ha dues plaques que diuen ; "a lestali i traball de Joseph Gomà Orriach y dels seus 1912" y Memoria d ...

                                               

Portal de Cal Jennin

Aquesta portal, darc de mig punt irregular adovellat és interessant per la presencia duna dovella, la central, que destaca de la resta per les seves dimensions més grans, la seva forma arrodonida la part superior i per la presencia dun treball en ...

                                               

Sant Josep de la Llacuna

Lestructura és duna planta amb absis final, poligonal. El sostre és a doble vessant de teules i lesglésia és de pedra. Els costats laterals externs estan formats de 4 grans arcs cecs, que contenen dues finestretes, cadascun; la part frontal, damu ...

                                               

Santa Maria de la Llacuna

Església duna sola nau amb sis capelles laterals, absis poligonal de 5 cares interior amb voltes per aresta. Portal dentrada a sol ponent amb llinda duna sola peça, que havia fins fa poc, aguantat un frontó triangular i que descansa sobre les cor ...

                                               

Cal Met (Masquefa)

Casa entre mitgeres formada per planta baixa i dos pisos. Sha de destacar les dues obertures del balcó corregut del primer pis i la seva barana de ferro. També els elements de terracota que encerclen els balcons del primer pis i les finestres de ...

                                               

Can Bonastre de Santa Magdalena

Edifici civil. Està format pel mas primitiu al que saccedeix per un reixat al que comunica un pati que serveix de distribuïdor a les dependències de la casa. La porta metàl lica dentrada està datada lany 1860. Al voltant del mas shi troben pisos ...

                                               

Fàbrica Rogelio Rojo

La fàbrica Rogelio Rojo està situada entre els carrers Rogelio Rojo, Fàbrica, Santa Clara i avinguda Catalunya. Es tracta dun conjunt arquitectònic dús industrial construït en èpoques diferents: any 1917, anys 30, anys 50, anys 60 i any 1973. El ...

                                               

Sant Pere i la Santa Creu de Masquefa

Ledifici que ha pervingut fins als nostres dies fou edificat a finals de segle xii o començaments del segle xiii. Es tracta duna construcció duna sola nau coberta amb volta i acabada amb un absis en forma de semi-cercle. Aquest absis, tot i que é ...

                                               

Santa Maria de Montmaneu

Santa Maria de Montmaneu és una església de Montmaneu inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És una construcció gòtica, del segle xiv.

                                               

Ca nAguilera de les Rovires

Es tracta dun edifici de planta rectangular i teulada a dues vessants amb planta baixa, pis i golfes. Manté una estructura simètrica donada per les obertures, sis a cada planta. En totes les obertures i als angles dels murs hi ha un treball darre ...

                                               

Cal Ramon (lEspelt)

Casa unifamiliar aïllada formada per planta i pis. Coberta a dues vessants i en lacabament de la façana principal hi ha un petit terrat amb barana de terracota i falsa pedra. la banda oest de la façana shi obra una galeria antic galliner darcs de ...

                                               

Can Macià (Òdena)

És destil popular, propi dels segles XVI-XVII fonamentalment, amb les típiques parts com: pati dentrada, cuina, escala, cambres, sala per a les festivitats, rellotge de sol del segle xix i una capella dedicada la Mare de Déu de la Mercè, construï ...

                                               

Can Magí de les Alzines

Es tracta dun masia formada per ledifici principal habitatge i les dependències bàsiques de leconomia agrícola. Daquests en destaca el celler, de grans dimensions i amb volta de pedra de punt rodó. La casa té planta baixa i pis. La porta dentrada ...

                                               

Can Puig Bufer

Masia encimellada dalt dun turó. Té un gran mur que tanca la façana principal. I un pati davanter. Mostra diversos cossos afegits a loriginal. Aquest té la porta dentrada darc de mig punt adovellat i a les finestres els brancals, així com lampit ...

                                               

Can Rumbà

Es tracta duna masia que queda tancada per un pati al davant de la façana principal. Consta duna planta rectangular amb planta baixa, pis i golfes. Té un cos maclat la façana principal el qual hi ha desfigurat en bona part la porta dentrada. Aque ...

                                               

Centre Fraternal Instructiu

Es tracta dun edifici aïllat tancat per un mur i reixa. Planta en forma de L. És de planta baixa i pis. Està deteriorat i en el cos lateral ja sha aixecat de nou el pis. Els elements més interessants són lacroteri corbat que amaga la teulada, els ...

                                               

Centre Unión Odenense

Edifici duna sola planta amb un cos principal rectangular i cobert a dues aigües amb un pendent molt inclinat sustentat per encavallades per obtenir major alçada interior, i uns cossos petits adossats. la façana hi ha cinc obertures de mig punt q ...

                                               

Pantà de Can Macià

Pantà format per un mur de contenció recolzat en els pilars del pont que salva una riera. Aquest està format per tres arcades amb sotavolta i impostes de maó. Existeix una comporta que es pot accionar mitjançant un cargol sense fi manejable des d ...

                                               

Sant Miquel dOrpí

És difícil descriure la tipologia, ja que aquesta estructura incorpora la rectoria i lantiga edificació romànica de lermita de Sant Miquel. Té planta rectangular i lingrés en un dels dos costats laterals llargs. La planta deu dacabar en semicercl ...

                                               

Antiga Fàbrica de Cal Romeu

LAntiga fàbrica havia format un conjunt de notables dimensions al bosc de la Pineda del Bedorc al costat esquerre del riu Anoia, aquesta proximitat amb el riu és deguda la necessitat daigua abundant pel bon funcionament de la indústria. La fàbric ...

                                               

Ca lAlcalde (Piera)

La casa es troba al peu mateix de la carretera. La seva construcció data dels anys 20, per el que els materials utilitzats ja no són el típics de les cases del camp, és a dir, paret de tàpia, morter, etc., sinó que les parets són fetes amb pedra ...

                                               

Ca lEstany (plaça Orpí)

És una casa composta de planta baixa, pis i golfes, aquestes amb galeries darcs escarsers suportats per pilars amb capitell i basament i resseguits per un balcó de fusta. Els balcons del primer pis són de ferro colat. la planta baixa hi ha una po ...

                                               

Estació de Piera

Piera és una estació de la línia R6 i R60 de la Línia Llobregat-Anoia de FGC que dóna servei la vila de Piera, comarca de lAnoia. Lestació fou inaugurada el 1893 i actualment es troba al barri de Montserrat, al nord del poble.

                                               

Molí fariner de Can Romeu del Bedorc

Molí de Can Romeu. El molí de Can Romeu es trobà situat sota la masia de Can Ferrer del Coll, al costat de la pineda monumental. Es conserva la sala de moldre amb dos parells de moles, on també es pot observar lespai que ocupaven les dues fariner ...

                                               

Portal Romanyà

El portal Romanyà està format per una gran arc amb dovelles, amb lescut de Pedralbes la dovella central. Un gran casal es troba a sobre mateix de la portada.

                                               

Antiga Casa de la Vila (la Pobla de Claramunt)

Ledifici és de planta rectangular i té planta baixa i dos pisos. La façana principal sobre la plaça de la Vila i la posterior al carrer Major. Manté lalineació antiga de la plaça i sobresurt respecte a les edificacions contigües. El porxo és lele ...

                                               

Ca lIsidret (la Pobla de Claramunt)

La Casa la carretera de la Pobla a Igualada és una obra de la Pobla de Claramunt inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Cal Coca (la Pobla de Claramunt)

Situada al nucli antic, es tracta duna casa entre mitgeres. Consta de planta baixa, dos pisos i el soterrani que per la façana posterior fa de planta baixa. La coberta és de teula àrab a dues aigües, amb ràfec sobre bigues de fusta. Lestructura é ...

                                               

Cal Fuster de les Figueres

Casa destatge de tipus amb tres plantes. Tipologia molt freqüent la vila. Lentrada es troba desplaçada a un costat. La façana té força finestres i està estucada i decorada.

                                               

Cal Jeroni (la Pobla de Claramunt)

Planta rectangular que sadapta al desnivell del terreny. Lentrada os situa a un extrem la part més baixa daquest desnivell. Té poquíssimes finestres, que només trobem a nivell superior prop del sostre.

                                               

Can Solà (la Pobla de Claramunt)

Es tracta duna construcció de planta rectangular dividida actualment en dues cases encara que, originàriament devia ser la mateixa. El sostre és cobert a una vessant i cal distingir una porta on hi ha escrit "Antón Solà 1768". Aquesta porta és di ...

                                               

Capella caminera de Sant Procopi

És una edificació religiosa anomenada capelleta caminera. Està formada per una graons i una capelleta de petites dimensions que data de lany 1977. La figura del Sant està representada en un plafó ceràmic. Tot ell està vorejat per un rivet de flor ...