ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 388
                                               

Can Joanmiquel

Can Joanmiquel és una obra de Ventalló protegida com a bé cultural dinterès local. Situada dins del petit nucli de Pelacalç, a lextrem de llevant del municipi de Ventalló al qual pertany. Està ubicada la banda sud-oest del nucli urbà del poble.

                                               

Can Pere Batlle

Can Pere Batlle és un edifici dins del nucli urbà de la població de Ventalló, al bell mig del terme, a lextrem nord-est de la Plaça Major. Antic casal bastit vers el segle xvii, com ho testimonia la inscripció de la dovella clau amb la data A 22 ...

                                               

Can Ribes (Ventalló)

Can Ribes és un edifici de Ventalló protegit com a bé cultural dinterès local. Està situat dins del petit nucli de Valveralla, al nord del municipi de Ventalló al qual pertany. Ledifici es troba al costat de lesglésia de Sant Vicenç, formant cant ...

                                               

Can Saliné

Can Saliné és un edifici de Ventalló que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està situat dins del petit nucli de Montiró, a lextrem nord-est del municipi de Ventalló al qual pertany. Està ubicada a lextrem sud-est d ...

                                               

Can Sastregener

Can Sastregener és un edifici de Ventalló protegit com a bé cultural dinterès local. Està situat dins del nucli urbà de la població de Ventalló, la part nord-oest del terme, amb la façana principal orientada al carrer de lEsglésia i adossada a le ...

                                               

Can Viader (Ventalló)

Can Viader és un edifici de Ventalló que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està situat dins del petit nucli de Montiró, a lextrem nord-est de Ventalló al qual pertany. Està ubicat la banda de llevant del nucli urb ...

                                               

Casa al carrer de lEsglésia, 4 (Ventalló)

La Casa al carrer de lEsglésia, 4 és un edifici de Ventalló que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està situat la part nord-oest del terme, amb la façana principal orientada al carrer de lEsglésia. És un edifici en ...

                                               

Casa al carrer Sant Sadurní, 1 (Montiró)

La casa al carrer Sant Sadurní, 1 és un edifici de Montiró, al municipi de Ventalló, inclòs a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La casa està situada dins del petit nucli de Montiró, a lextrem nord-est de Ventalló al qual pertan ...

                                               

Casa a la plaça de lEmpedrat, 4 (Valveralla)

La Casa la plaça de lEmpedrat, 4 és un edifici de Vallvarella, al municipi de Ventalló que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Ledifici inventariat es troba darrere lesglésia de Sant Vicenç, formant cantonada entre ...

                                               

Bassa i rentador de la font (Vilabertran)

Situat a ponent del nucli urbà de la població de Vilabertran, a escassa distància de la canònica de Santa Maria, entre els camps del Camí Petit i els de la Font. Es tracta dun conjunt de planta rectangular format per la bassa i el rentador que la ...

                                               

Casa a la plaça Catalunya, 9 (Vilabertran)

La casa la plaça Catalunya, 9 és un habitatge del municipi de Vilabertran inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Portal de lAigüeta

Situat al sud-oest del nucli urbà de la població de Vilatenim, al peu de la carretera que porta a Figueres, al veïnat de lAigüeta. Es tracta dun gran portal darc rebaixat bastit amb maons i integrat dins dun tram de mur amb el parament arrebossat ...

                                               

Portal del carrer Vilatenim

Situat dins del nucli urbà de la població de Vilatenim, la banda de llevant del terme, donant accés a un parc situat al carrer de Vilatenim. Es tracta dun portal de grans dimensions de mig punt bastit amb grans dovelles de pedra calcària de tonal ...

                                               

Antic Ajuntament de Viladamat

L Antic Ajuntament de Viladamat és un edifici de Viladamat inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Situat dins del nucli urbà de la població de Viladamat, la banda de migdia del nucli antic, la plaça Catalunya.

                                               

Cal Burro

Situada dins del nucli urbà de la població de Viladamat, a tocar el casc antic del poble per la banda sud-est. Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb un jardí la part posterior. Presenta la coberta de teula de dues vessants i està dist ...

                                               

Cal Carter

Cal Carter és un edifici la localitat de Viladamat catalogat a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Situat dins del nucli urbà de la població de Viladamat, la banda sud del nucli antic del poble, formant cantonada entre el carrer ...

                                               

Can Carreres (Viladamat)

Can Carreres és una casa al carrer de les Cases Noves núm. 6 del nucli urbà de la població de Viladamat, la banda de ponent del terme i del nucli antic del poble i inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Edifici de planta ...

                                               

Can Maspoc

Can Maspoc és una casa al núm. 1 del carrer dAlbons, al nucli urbà de la població de Viladamat, la banda sud del terme, relativament propera al nucli antic del poble i catalogada a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Edifici aïll ...

                                               

Can Poch (Viladamat)

Can Poch és un edifici al nucli urbà de la població de Viladamat, la banda sud-oest del nucli antic del poble, formant cantonada entre el carrer de la Creu i el de la plaça Moderna. del municipi de Viladamat inclosa en Al nucli històric de Vilada ...

                                               

Can Ponç (Viladamat)

Can Ponç és un edifici al nucli urbà de la població de Viladamat, a lextrem sud del nucli antic, formant cantonada entre el carrer Major i el carrer de la Creu. Edifici catalogat a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, cantoner de ...

                                               

Can Ruensa

Can Ruensa és un edifici al nucli urbà de la població de Viladamat, la banda nord del nucli antic del poble, davant lesglésia parroquial de Sant Quirze. És un edifici cantoner de planta rectangular, format per dos cossos adossats. El principal pr ...

                                               

Casa a la plaça Catalunya, 6 (Viladamat)

La casa la plaça Catalunya, 6 és un edifici dins del nucli urbà de la població de Viladamat, la banda sud del terme, a tocar el nucli antic del poble, formant cantonada entre la plaça Catalunya i el carrer del Jardí del Rei. Limmoble, catalogat a ...

                                               

Casa Ylla

La Casa Ylla és un edifici situat al municipi de Viladamat, la comarca de lAlt Empordà, a Catalunya. Aquesta obra arquitectònica està inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Forn de calç de Palau Borrell

Situat a ponent del nucli urbà de la població de Viladamat, al paratge de la Marrauxa, a escassa distància al sud-oest del veïnat de Palauborrell. Restes dun forn de calç força malmès, construït en un marge situat al costat de la font de Palau Bo ...

                                               

Restes del forn de calç de Sant Feliu de la Garriga

Les Restes del forn de calç de Sant Feliu de la Garriga és una obra de Viladamat inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Sala de Ball (Viladamat)

Situada dins del nucli urbà de la població de Viladamat, a lextrem sud-oest del nucli antic del poble i delimitat per la plaça de la Vila i els carrers Nou i de la Creu. Edifici aïllat de nova planta, rectangular i amb la coberta de dues vessants ...

                                               

Sant Quirze (Viladamat)

Situada dins del nucli urbà de la població de Viladamat, a lextrem nord del nucli antic. Església duna sola nau amb capelles laterals i absis semicircular a lexterior, i poligonal a linterior. La nau està coberta amb volta apuntada i la capçalera ...

                                               

Can Puig (Vilafant)

Gran casa pairal, envoltada per un gran jardí, i situada la part de ponent del clos urbà, a migdia de la nova carretera de Figueres a Besalú, en un turó de 68 metres sobre el nivell del mar. la porta dentrada la masoveria del casal es llegeix "Ma ...

                                               

Sant Cebrià de Vilafant

Església situada al centre del poble, la part del nucli antic. És un temple de planta rectangular, sense absis destacat. La volta de la nau és apuntada, sense cornisa. A cada banda hi ha una fornícula, una amb la Verge del Pilar i laltra amb el S ...

                                               

Arcada del carrer Màrtirs

Situada al nord del nucli urbà de Vilajuïga, al sector sud del veïnat de Dalt de la població, al bell mig del carrer dels Màrtirs Es tracta duna arcada darc de mig punt, integrada dins dun cos adossat situat davant la façana orientada al carrer. ...

                                               

Arcada del carrer Unió

Situades al nord del nucli urbà de Vilajuïga, al sector sud del veïnat de Dalt de la població, al tram final del carrer Unió. Es tracta de dues grans arcades darc de mig punt, que conformen un cos avançat situat davant la façana principal. Estan ...

                                               

Ca la Feua

Situada al nord del nucli urbà de Vilajuïga, al bell mig del veïnat de Dalt de la població, al carrer Pere Serra. Es tracta dun edifici de planta rectangular, amb la coberta a dues vessants de teula, adossat a una altra construcció. Està distribu ...

                                               

Cal Tali

Cal Tali és una casa habilitada com a restaurant de Vilajuïga inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Situada dins del nucli urbà de la població de Vilajuïga, a lest del nucli antic de lesglésia de Sant Feliu. Fa cantonada ...

                                               

Can Rovira (Vilajuïga)

És a loest del nucli urbà de la població de Vilajuïga, al barri de lEstació. La finca està situada la riba esquerra de la riera de Quermançó i està delimitada, al nord, per les vies del tren, i al sud, pel carrer del General Moragues. És un edifi ...

                                               

Casa al carrer Colom, 12 (Vilajuïga)

Situada al centre del nucli urbà de la població de Vilajuïga, la part posterior de les Aigües Minerals de Vilajuïga. Forma cantonada amb la plaça de Bòsnia i els carrers Colom i de les Aigües. Edifici aïllat amb jardí posterior, de planta rectang ...

                                               

Casa al carrer Sant Sebastià, 37 (Vilajuïga)

La Casa al carrer Sant Sebastià, 37 és una obra de Vilajuïga inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està situada dins del nucli urbà de Vilajuïga, al tram final del carrer de Sant Sebastià, via daccés al veïnat de Dalt de ...

                                               

Casa del carrer Deulofeu, 4 (Vilajuïga)

És dins del nucli urbà de Vilajuïga, darrere de lesglésia de Sant Feliu, formant cantonada entre el carrer dAlexandre Deulofeu i el carrer del Call. És un edifici cantoner de planta rectangular, amb terrat la part superior, format per planta baix ...

                                               

Casa Orgaz

La Casa Orgaz o Ca lOrgaz és una masia del municipi de Vilajuïga inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És un al nord del nucli urbà de Vilajuïga, al sector del Raval del Mig, entre el veïnat de Dalt de la població i les v ...

                                               

Escola Santiago Ratés

És dins del nucli urbà de Vilajuïga, al tram final del carrer de Sant Sebastià, via daccés al veïnat de Dalt de la població, davant de les antigues escoles. És un edifici de planta rectangular, amb un altre cos adossat posteriorment duna sola pla ...

                                               

Estació de Vilajuïga

Vilajuïga és una estació de ferrocarril propietat dadif situada la població de Vilajuïga, la comarca de lAlt Empordà. Lestació es troba la línia Barcelona-Girona-Portbou hi tenen parada trens de la línia R11 dels serveis regionals de Rodalies de ...

                                               

La Masia (Vilajuïga)

És dins del nucli urbà de Vilajuïga, formant cantonada entre la carretera de Sant Pere de Roda i el passatge de les Escoles, amb la façana orientada al pati del CEIP Santiago Ratés. És un edifici aïllat amb jardí, de planta rectangular, format pe ...

                                               

Mas Falgàs (Vilajuïga)

Se situa a loest del nucli urbà de la població de Vilajuïga, al barri de lEstació. Shi arriba pel carrer del General Moragues, on hi ha laccés la finca. És un mas constituït per la successió de diversos cossos adossats, que li proporcionen una pl ...

                                               

Sant Feliu de Vilajuïga

Està situada dins del centre històric de la població de Vilajuïga, delimitada pels carrers de lEsglésia i del Call. És una església duna sola nau amb capelles laterals i absis semicircular capçat a llevant. La nau presenta dos trams de diferent c ...

                                               

Can Granés

Can Granés és una masia de Vilamacolum inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És un dels grans casals de la plaça major.

                                               

Can Brugués (Vilamalla)

Edifici cantoner, situat al centre del poble, a davant de ledifici de lAjuntament. És una casa de planta baixa i un pis amb coberta a dues vessants. Aquesta casa ha estat restaurada recentment, durant el qual es va arremolinar la façana, tot i qu ...

                                               

Casa al carrer Nou, 12 (Vilamalla)

Casa cantonera situada al centre del poble de planta rectangular, amb planta baixa, pis i golfes i coberta a dues vessants. Actualment no podem veure el paredat original de la casa, ja que es troba totalment arrebossada. Sí que es pot veure la ca ...

                                               

Estació de Vilamalla

Vilamalla és una estació de ferrocarril propietat dadif situada la població de Vilamalla, la comarca de lAlt Empordà. Lestació es troba la línia Barcelona-Girona-Portbou hi tenen parada trens de la línia R11 dels serveis regionals de Rodalies de ...

                                               

Sant Vicenç de Vilamalla

Lesglésia parroquial de Sant Vicenç de Vilamalla està situada a lextrem nord del poble. És un edifici duna sola nau sense absis. La volta de la nau és apuntada. La façana daccés, situada a ponent, té la portada amb arcs de mig punt en degradació, ...

                                               

Can Gironell

Edifici entre mitgeres, amb una planta rectangular, orientada a migdia extraordinàriament allargada. Disposa de planta baixa i pis, amb una torre quadrada la banda de ponent. Es tracta, juntament amb Can Gorgot, de ledifici civil més característi ...

                                               

Travessia dels Porxos (Vilamaniscle)

Situada dins del nucli urbà de la població de Vilamaniscle, la banda sud del terme comunicant els carrers del Sol i el de Lluís Pagès. Es tracta dun pas cobert situat als baixos dun edifici entre mitgeres de planta rectangular. El passadís es pot ...