ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 376
                                               

Torre den Fàbregues

Situada entre el camí Ral i la carretera de Sant Ramon. Fou construït lany 1916 per Evarist Fàbregues, en el moment de la seva puixança econòmica. Laspecte més destacat de ledifici és la torratxa que està col locada la dreta de la façana, la seva ...

                                               

Torre Loperena

La Torre Loperena és una obra del municipi de Salou inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, construïda per larquitecte reusenc Domènec Sugranyes.

                                               

Casa Albacar

És un edifici entre parets mitgeres, que consta de planta baixa i tres delevades. La façana presenta tres portals amb arcs rebaixats. Presenta una composició de buits sobre tres eixos verticals, el central de simetria, en el qual destaca, sobreso ...

                                               

Casa Ballester

La Casa Ballester és un edifici dhabitatges la Plaça dAlfons XII de la ciutat de Tortosa protegit com a bé cultural dinterès local. El projecte original, firmat a Tortosa el juny del 1911 per J. Muntadas, és de tres plantes elevades i mirador la ...

                                               

Casa Bau (Tortosa)

És un edifici entre mitgeres, de planta baixa i quatre pisos dalçada la façana principal, ordenada segons un eix de simetria central i rematada per dues torrasses laterals que sobrepassen la darrera planta, coberta per un voladís de teula. Hi des ...

                                               

Casa Bernardo Grego

És un edifici entre mitgeres de planta baixa, entresòl i un pis utilitzat com a habitatge. El portal, amb un treball de ferro artístic notable la tarja de ventall, presenta a linterior una escala amb tres arcs capriciosos sobre dues columnes de j ...

                                               

Casa Camós

És un habitatge unifamiliar que fa cantonada entre la Rambla de Catalunya núm. 19-21 i el carrer València núm. 2. Consta de planta baixa, on hi ha ubicats comerços, un pis principal dhabitació i golfes. El pis sobre a una ampla terrassa on els do ...

                                               

Casa de Llopis

Edificació que centra una explotació agrícola situada vora la carretera de Tortosa-LAldea aproximadament a 1.5 Km. Lextrem que mira la carretera saixecà un primera estructura, de planta, dos pisos i un tercer que, sobresortint en un dels angles, ...

                                               

Casa Grego

És un edifici que mira la plaça de la Cinta i al carrer del Portal del Romeu mitjançant dues façanes perpendiculars. Consta de planta i tres pisos, la primera de carreus de pedra i els altres arrebossats i amb esgrafiats decoratius. La façana pri ...

                                               

Casa Lamote de Grignon

És un edifici entre mitgeres situat la confluència dels carrers de lÀngel i de Montcada, al centre tradicionalment comercial de la ciutat. Consta de planta baixa i tres pisos. Linterior ha estat modificat 1989 per adaptar-lo a comerços i oficines ...

                                               

Casa Llorca

És un habitatge situat la cantonada entre lavinguda de Catalunya, núm. 1, i el passeig de lEbre, núm. 10, al barri de Ferreries. Consta de planta i dos pisos, en els quals sobren sengles balconades als dos carrers. Es tracta de balconades de pedr ...

                                               

Casa López Vergés

Es tracta dun edifici de planta baixa, entresòl, dos pisos i golfes. Està situat la banda est de la Plaça dAgustí Querol, en el sector on encara es conserven els porxos. La planta baixa ha estat remodelada tant la façana com a linterior, mentre q ...

                                               

Casa Matheu

És un edifici dhabitatges de planta baixa i tres pisos, que presenta dues façanes separades per un xamfrà amb composició regular de buits, que formen balcons amb baranes de forja. Hi destaquen diversos elements ornamentals, com els que emmarquen ...

                                               

Casa Pallarès

Es tracta duna edificació aïllada, actualment integrada dins el casc urbà, en el sector de lEixample del Temple. La façana mira a lavinguda de la Generalitat, encara que resta endarrerida respecte al nivell daquesta per un sector de jardí. Constr ...

                                               

Casa Pinyana (Tortosa)

És un edifici entre mitgeres situat al barri de lEixample del Temple. Consta de planta baixa i un pis. la planta, que no presenta cap particularitat, shi ubica un comerç i lescala daccés a lhabitatge superior. Aquest sobresurt a nivell de façana ...

                                               

Casa Sabaté (Tortosa)

La casa Sabaté, o antiga Clínica Sabaté, és un edifici modernista de Tortosa protegit com a bé cultural dinterès local. És situada al costat sud de la plaça dAlfons XII dintre de lEixample.

                                               

Habitatge a lavinguda de la Generalitat, 83-87 (Tortosa)

L Habitatge a lavinguda de la Generalitat, 83-87 és una obra del municipi de Tortosa inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge a la plaça de Sant Jaume, 14 (Tortosa)

L Habitatge la plaça de Sant Jaume, 14 és una obra amb elements modernistes de Tortosa inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge a la rambla Catalunya i carrer Llarg de Sant Vicent

L Habitatge la rambla Catalunya i carrer Llarg de Sant Vicent és una obra modernista de Tortosa inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Canvis, 1 (Tortosa)

L Habitatge al carrer Canvis, 1 és un edifici de Tortosa, situat la vora de la plaça del Paiolet, i inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. A pocs metres hi ha el Passatge Franquet o la casa de la Diputació del General.

                                               

Habitatge al carrer Ciutat, 4 (Tortosa)

Vivenda entre mitgeres que consta de planta i quatre pisos. la planta hi ha només la porta daccés la botiga donat que ella sola ocupa tota lamplada de façana. La porta és darc allindat i el parament de la planta és de carreus de pedra grans i enc ...

                                               

Habitatge al carrer Ciutat, 6 (Tortosa)

Vivenda entre mitgeres que consta de planta i quatre pisos. La planta, amb parament de carreus de pedra decorats en el fris superior amb petites palmetes, té una porta gran daccés la botiga i una altre, més petita, pels pisos. La primera està fra ...

                                               

Habitatge al carrer Cruera, 13 (Tortosa)

L Habitatge al carrer Cruera, 13 va ser una obra del municipi de Tortosa inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Va ser enderrocat lestiu de lany 2015.

                                               

Habitatge al carrer de Montcada, 32 (Tortosa)

Edifici de planta i tres pisos amb façana al carrer Montcada i mur lateral obert al carrer Puríssima. La planta és de carreus de pedra grans encoixinats, amb un portal de mig punt daccés a les vivendes i un darc escarser que correspon la funeràri ...

                                               

Habitatge al carrer de Santa Anna, 1 (Tortosa)

L Habitatge al carrer de Santa Anna, 1 és una obra del municipi de Tortosa inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer de Santa Anna, 11 (Tortosa)

L Habitatge al carrer de Santa Anna, 11 és una obra del municipi de Tortosa inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer de Santa Anna, 19 (Tortosa)

Vivenda de 4m de façana aproximadament i composta de planta, tres pisos i golfes. La planta és només daccés amb porta gran darc escarser. Tota la planta és de carreus grans de pedra arenisca, remarcant els muntants i larc de la porta. En els piso ...

                                               

Habitatge al carrer de Santa Anna, 7 (Tortosa)

L Habitatge al carrer de Santa Anna, 7 és una obra del municipi de Tortosa inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Major de Remolins, 42 (Tortosa)

L Habitatge al carrer Major de Remolins, 42 és una obra del municipi de Tortosa inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Major de Sant Jaume, 6 (Tortosa)

L Habitatge al carrer Major de Sant Jaume, 6 és un edifici de la ciutat de Tortosa inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Situat al barri de Sant Jaume lany 2005 shi van redescobrir els Banys àrabs vells.

                                               

Habitatge al carrer Major de Sant Jaume, 9 (Tortosa)

L Habitatge al carrer Major de Sant Jaume, 9 és una obra del municipi de Tortosa inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Ros de Medrano, 2 (Tortosa)

La Casa Wenetz és una obra del municipi de Tortosa inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge Casa Mora

Edifici situat la confluència entre el carrer de la Sang i la Plaça de lÀngel. La planta ha estat refeta modernament, tant a linterior com la façana, mentre que els quatre nivells superiors conserven lestructura i decoració exterior original. Lac ...

                                               

Habitatge del carrer del Replà, 1

Edifici de planta i 5 pisos que té façana principal al c/ del Replà i lateral al c/ Bou. La façana és de carreus de pedra amb portes allindades; sobre la lateral, més petita i daccés a les vivendes, hi ha gravades les lletres M.V i lany 1876. En ...

                                               

Habitatges a lavinguda de la Generalitat, 97-99 (Tortosa)

Els Habitatges a lavinguda de la Generalitat, 97-99 és una obra del municipi de Tortosa inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Hort de Caro

La construcció centra una propietat coneguda com a Hort de Caro, situada vora la Carretera Tortosa-Santa Bàrbara, just a lextrem de lavinguda Marcel lí Domingo. A més de ledifici principal, hi ha un altre grup de construccions que pertanyen la ma ...

                                               

Palau Montagut

Ledifici dóna, per la part posterior, a lavinguda de Felip Pedrell. Consta de planta i dos pisos, el primer concebut com un entresòl. En tractar-se dun habitatge unificat pertanyent a una família poderosa, presenta una estructura bastant diferent ...

                                               

Ca la Simona

Ca la Simona és un edifici de Boldú construït lany 1726, segons consta a una llinda de la façana principal, al terme municipal de la Fuliola. Està inclòs a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Edifici estructurat en tres nivells h ...

                                               

Cal Boada

Cal Boada és una obra de Boldú, al municipi de la Fuliola inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Ledifici data de 1790 tal com indica la llinda de la porta principal. Edifici estructurat en tres plantes seguint un eix vert ...

                                               

Botiga Anastasi Miralles

Llenguatge historicista. Emmarcaments de la porta dentrada i balcó superior dins arcs de ferradura dinfluència àrab. Murs arrebossats i façana compartimentada amb esquemes lineals. Planta rectangular allargada. Façana estreta. Teulada a dues vess ...

                                               

Ca lUbach

És un edifici, inicialment casa destiueig, que es troba distribuït en planta baixa, pis i golfes. La planta baixa presenta dues obertures corresponents a les botigues i una petita entrada rectangular que dóna accés als pisos. Sembla que la planta ...

                                               

Ca nEstudis

Aquesta casa consta de planta baixa, dos pisos i terrat. El seu estil és modernista malgrat haver patit modificacions estructurals en les darreres dècades: la coberta a dues aigües sha canviat per un terrat, shan tapat dues obertures a lalçada de ...

                                               

Cal Berbis

Cal Berbis és un edifici modernista del municipi de Sant Llorenç Savall que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Cal Biel (Ripollet)

Cal Biel és una casa de Ripollet inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Aquest edifici va ser bastit a les darreries del segle xviii. Posteriorment, entre els anys 1930 i 1940 del segle xx, la família Govern de Barcelona v ...

                                               

Cal Boter (Castellar del Vallès)

Es tracta duna vivenda unifamiliar de filiació modernista. Els murs estan arrebossats, i el frontis, presenta una distribució simètrica, marcant leix la porta amb finestres a cada costat. Els llindars, en relleu, formen pilastres culminades per c ...

                                               

Cal Magí (Ripollet)

Aquest edifici està la plaça Onze de Setembre i avui dia està dividit en tres habitatges, els números 12, 13 i 14. Tots tres tenen planta baixa i primer pis. El número 14 té una porta allindada i finestres a cada costat, també rectangulars i amb ...

                                               

Cal Maurici (Sant Llorenç Savall)

Cal Maurici és un edifici modernista del municipi de Sant Llorenç Savall que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Can Bonet (Montcada i Reixac)

Can Bonet és una antiga torre destiueig al nucli de Montcada. Tipus de casa-torre destiueig de finals de segle xix. Fou construïda per Josep Domènech i Montaner per al senyor Carlos Bonet Duran, fill de Barcelona on va fundar la Casa de Patents i ...

                                               

Can Masachs

És un edifici de planta quadrada però dalçat complex. Compta amb un cos que centra les façanes est i oest amb una teulada a dues vessants de teula àrab i carener vidriat perpendicular a les façanes. Des del mig de la vessant nord surt un cos ados ...

                                               

Can Rufí

Can Rufí és una casa al nucli de Montcada inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Can Rufí és una de les cases destiueig de Montcada amb nom prou conegut. La casa està formada per planta baixa i pis. Presenta façana arrebos ...