ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 366
                                               

Casa Benèfica del Masnou

La Casa Benèfica del Masnou és un asil del municipi del Masnou fundat per lalcalde Pau Estapé i Maristany el 5 de març de 1899. Ledifici és destil modernista de larquitecte Gaietà Buïgas i Monravà i està protegit com a bé cultural dinterès local.

                                               

Casa de Bonaventura Bassegoda i Amigó

Fou la casa de larquitecte Bonaventura Bassegoda Amigó, i ell mateix la va projectar lany 1909. Antigament era coneguda com ca lAntònia de la Llet. Actualment també és coneguda com a Can Joan de la Llet.

                                               

Casa de carrer (Sant Pol de Mar)

Es tracta duna casa gran que, la part posterior presenta un afegit. Consta de planta baixa, pis i golfes. Fa cantonada i la coberta és a quatre aigües. Lacabament de la casa és amb un ràfec de ceràmica que decora la casa, també hi ha altres motiu ...

                                               

Casa de Cultura (el Masnou)

La Casa de Cultura és un monument del municipi del Masnou protegit com a bé cultural dinterès local. També se lanomena Casa del Marquès de la Manguera, Casa Sensat-Pagès o Villa Rosa.

                                               

Casa de la Vila (Malgrat de Mar)

Es tracta dun edifici amb façana destil modernista on es combina el ferro forjat amb la ceràmica esmicolada i larrebossat. Probablement es tracta de la reforma de la façana, ja que tant linterior com lestructura general de ledifici són molt comun ...

                                               

Centre lAmistat

Ledifici fou construït el 1902 i la major part de lespai locupà el bar i una sala dactes. La decoració de la façana és modernista de caràcter popular i reprodueix els temes florals en relleu en els guardapols de finestres i portes, molt emprats e ...

                                               

Col·legi Públic la Lió

És un edifici civil, una antiga fàbrica utilitzada actualment com a escola. El cos principal del conjunt és una gran nau longitudinal, coberta a dues vessants i realitzada totalment amb maó vist, incloses les obertures, de formes geomètriques cap ...

                                               

Cornises de Ca lAtilà

Dues cornises i dos marcs són els únics elements que shan conservat de la casa modernista Ca lAtilà, realitzats pel paleta de Sant Pol Avi Vila. Aquest, juntament amb larquitecte Ignasi Mas, projectaren la majoria de cases daquest moment, caracte ...

                                               

El Xalet (Premià de Mar)

Es tracta dun edifici civil format per una sola planta coberta per un terrat. Linterès de la construcció recau en lornamentació de la façana, que destaca per la utilització de rajoles la part superior, els esgrafiats amb elements florals i els me ...

                                               

Escola Divina Pastora

Es tracta dun edifici civil, construcció del qual és aïllada, de planta rectangular, amb baixos, pis i golfes sota terrat. Destaca lús del maó vist a totes les obertures, als angles, a les franges que recorren les façanes i la coronació de ledifi ...

                                               

Escoles públiques (Sant Pol de Mar)

Les Escoles públiques és una escola pública de Sant Pol de Mar. Ledifici és una obra modernista inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Fàbrica de Pintures (Alella)

La Fàbrica de Pintures és un edifici del municipi dAlella que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Originàriament fou una fàbrica de teixits, un garatge, la Bodega Bruy i finalment una fàbrica de pintures.

                                               

Habitatge a la plaça de la Llibertat, 6 (el Masnou)

La casa de la plaça de la Llibertat, 6 és un edifici del municipi del Masnou protegit com a bé cultural dinterès local. També se la coneix pels negocis que va tenir la seva planta baixa: abans Floristeria Puig, i ara Serviat Viatges.

                                               

Habitatge al carrer Sant Agustí, 24 (Mataró)

Casa entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis que forma conjunt amb la casa núm. 26. La planta baixa està aixecada respecte el nivell del carrer. La façana presenta un sòcol amb obertures de ventilació, un portal daccés i finestra en pla ...

                                               

Habitatge al carrer Sant Agustí, 26 (Mataró)

Casa entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis que forma conjunt amb la casa núm. 24. La planta baixa està aixecada respecte el nivell del carrer. La façana presenta un sòcol amb obertures de ventilació, un portal daccés i finestra en pla ...

                                               

Habitatges a la ronda Prim, 58-60

Era una agrupació de quatre cases descaleta de planta baixa i pis que feia cantonada i formava conjunt amb la casa de planta baixa del carrer Velázquez núm. 29. Destacava la verticalitat de les obertures i la sinuositat de les capçaleres ondulade ...

                                               

La Torre del Governador

És un conjunt dedificacions de tipus civil, encara que actualment siguin propietat dels Escolapis, format per moltes dependències, entre les quals sovint no hi ha relacions destil. Una de les característiques del conjunt és el seu fort eclecticis ...

                                               

Les Tribunes (Sant Pol de Mar)

Casa modernista situada a un punt elevat de Sant Pol, al c/ Manzanillo, format per una sola façana de cases nobles amb jardí davanter i orientada cap a mar. Fa cantonada i té quatre façanes, la principal mirant al mar. És de planta baixa rectangu ...

                                               

Tanca del jardí de Ca lAntoni Feliu

Es tracta dun edifici de construcció tradicional bastit sobre la base duna arquitectura popular, la masia. Aquesta fou transformada per Puig i Cadafalch 1905 pel que fa la quadra i els exteriors i per Bastardes Porcel 1991 pel fa la façana princi ...

                                               

Torre den Riera

La Torre den Riera, també coneguda com a Torre de la Vídua de Can Sala o Torre Bombai, és un edifici modernista del municipi de Malgrat de Mar inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic Català.

                                               

Torre Llimona

És una casa senyorial caracteritzada especialment per la barreja delements arquitectònics. Ledificació principal del conjunt està formada per una planta baixa, dos pisos i coberta de quatre vessants, així com una torre lateral situada en un angle ...

                                               

Torreta de Can Gaza

Edificació aïllada de planta rectangular de petites dimensions i només planta baixa situada prop les bodegues Gispert. Es tracta duna construcció dinspiració modernista on destaca la façana principal orientada a llevant, sobre un jardí que baixa ...

                                               

Villa Josefa

La Villa Josefa també dita Ca lEspàrrec o Can Globus és un xalet protegit com a bé cultural dinterès local i una de les quatre edificacions amb un interès artístic i històric, de començament del segle XX que encara resten a Arenys de Munt.

                                               

Cases den Canuto

Conjunt de quatre cases de principis del segle XX destil modernista. La façana encarada a migdia presenta parament de pedra amb decoració de motllures. El portal és de pedra, amb brancals i llinda decorats amb garlandes i motius vegetals i a band ...

                                               

Cases del Tenor Francesc Viñas

Conjunt arquitectònic de tres cases que pertanyien al tenor Francesc Viñas i Dordal. La de lextrem dret té un interessant voladís sobre teulada. La de lextrem esquerre és una torre feta de pedra amb esgrafiats en els dintells de les finestres i b ...

                                               

Casa Caballé (Amposta)

És un edifici dhabitatges de planta rectangular irregular situat la cantonada duna illa. És de planta baixa i un pis i presenta coberta plana. Destaquen les dues façanes, amb restes dornamentacions molt interessants, fonamentalment de rajola mono ...

                                               

Casa castell Fabra

Es tracta dun habitatge entre mitgeres que manté la façana i a linterior lestructura típica del primer quart de segle XX: sostres alts, portes grans de fusta amb vidrieres superiors, estances comunicades. És també accessible des del carrer Murada ...

                                               

Casa dEnric Ramon

És un edifici dhabitatges de planta rectangular irregular quasi romboïdal. Està situat a lextrem duna illa, té planta baixa i un pis i la coberta és plana, amb un petit cos aixecat la part interior del terrat. Agafant com a façana principal la qu ...

                                               

Casa de Baptista Borràs

Es tracta dun edifici cantoner amb la façana principal la plaça d Espanya i la lateral al carrer Sant Antoni. Consta de planta i dos pisos. La porta principal és allindada amb emmarcament de pedra i dues finestres laterals al voltant de les quals ...

                                               

Casa dels Morano

Es tracta dun habitatge entre mitgeres que consta de planta baixa i dos pisos. La façana té una distribució simètrica, a excepció de la planta baixa, amb balconada de dues obertures la primera planta, i dues finestres la segona. La terrassa està ...

                                               

Casa López i Soler

És un edifici dhabitatges de planta rectangular. Consta de planta baixa i tres pisos, més un altre la part posterior superior. De coberta plana. Lelement distintiu és la façana, organitzada perfectament en funció dun eix de simetria central i de ...

                                               

Casa Maria del Mas

Casa pairal de caràcter urbà, amb ordre reticular a les obertures. Es compon de planta baixa més dos plantes amb balcons. la planta baixa hi ha un accés central per al magatzem a sobre del qual es pot observar en relleu la llinda de pedra la data ...

                                               

Casa Masià

És un bloc dhabitatges de planta rectangular irregular, situat a lextrem duna illa, amb planta baixa i dos pisos, i coberta plana. Presenta una ordenació simètrica de la façana principal, on destaca lorganització dels dos pisos superiors, combina ...

                                               

Casa Morales-Talarn

Té planta quadrada, fa xamfrà i és de planta baixa i dos pisos i coberta plana. Destaca lorganització ornamental de la façana principal, que es prolonga fins al magnífic xamfrà, mentre que la planta està molt modificada mal pintada, els dos pisos ...

                                               

Casino Recreatiu i Instructiu dAmposta

Es tracta dun edifici civil de planta quadrangular irregular. Està situat la vora del canal de la dreta de lEbre que travessa la població. Té planta baixa i un pis amb un pis més a linterior, coberta plana al cos principal i teulada a dues aigües ...

                                               

Habitatge a la plaça Major, 3 (Alcanar)

Habitatge que fa cantó amb la plaça major i el carrer Càlig. Té planta baixa i dos pisos, amb terrat de barana balustrada al nivell superior. la planta baixa la porta és gran i la seva dreta hi ha una finestra enreixada. Al primer pis, dues fines ...

                                               

Cal Fusteret (Taradell)

Edifici cantoner de planta rectangular, de planta baixa i dos pisos i coberta a dues aigües. La façana principal, que dóna la plaça de les Eres, té tres eixos de composició vertical. Totes les obertures són darc mixtilini i presenten emmarcaments ...

                                               

Can Brussosa (Taradell)

Edifici entre mitgeres de planta rectangular que fou construït en el mateix emplaçament que ocupava una casa anterior, de la qual es conserva la llinda. Té planta baixa, pis i golfes i una coberta a dos aiguavessos amb carener paral lel la façana ...

                                               

Casa a la plaça Major, 2 bis (Roda de Ter)

Casa entre mitgeres de planta baixa i dos pisos. La façana principal està organitzada en tres eixos verticals. Al primer pis sobre un balcó corregut de tres obertures, al segon pis shi obren dos balcons i una finestra al mig. Les finestres petite ...

                                               

Casa a la plaça Major, 9 (Roda de Ter)

Edifici de planta baixa i un pis. La façana està organitzada a partir de dos eixos verticals. la planta baixa hi ha una porta i una finestra; al primer pis, dos balcons; i al nivell superior, dues finestretes apaïsades. Tant el parament del prime ...

                                               

Casa del carrer Santiago Rusiñol, 41 (Manlleu)

Casa de dos pisos i planta baixa. Els dos pisos tenen balcons situats de manera simètrica, però els del principal són més allargats. La planta i el principal estan separats per uns sanefa de baix relleu de formes vegetals. les finestres del princ ...

                                               

Casa Valls (Manlleu)

Edifici de planta baixa i dos pisos que manté lestructura de les cases dels segles XVI i XVIII, però adaptada a les exigències duna vivenda plurifamiliar. la planta baixa hi ha diverses entrades, al primer pis una gran balconada amb tres finestre ...

                                               

El Bar (Taradell)

Casa entre mitgeres situada al barri de la Vila, molt a prop de lAjuntament, centre del municipi. Ledifici disposa de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral lel la façana principal. El parament és arrebossa ...

                                               

El Puig (Malla)

Gran torre amb una estructura annexa de la planta, amb un jardí que lenvolta, protegit per un gran mur de pedra, acabat amb dents de serra, a manera de muralla i dues entrades, una per la part davantera de la casa i laltra per la part posterior. ...

                                               

Fonda Magí (Manlleu)

És una de les poquíssimes obres modernistes de Manlleu. Per la forna de les llindes sembla obra den Josep Illa sassembla a Can Grau i el bar Vista Alegre. En Nasi Paleta Ignasi Mas va demanar permís per obrir el portal i potser va realitzar la re ...

                                               

Habitatge a la plaça de Fra Bernadí, 10 (Manlleu)

Casa construïda sobre les voltes de la plaça, pel que consta dun sol pis on shi obre una gran balconada que recorre tota la façana, amb una barana de ferro forjat. Shi obren quatre finestres amb les llindes decorades amb un entaulament de frontó ...

                                               

Sobrevia

Sobrevia és un xalet modernista a gairebé 3 km a lest del nucli de Seva. La casa fou dissenyada per Josep Puig i Cadafalch, el jardí sembla que va estar dibuixat per ell, però la seva mort va impedir que ell mateix sencarregués de la direcció de ...

                                               

Villa Maria (Taradell)

Casa que forma part de les del carrer de Sant Sebastià. És de planta rectangular i el costat més estret pertany la façana. Consta de tres pisos: la planta baixa presenta un gran portal dentrada i una finestra amb dues columnetes al centre. Al pri ...

                                               

Vista Alegre (Manlleu)

"Vista Alegre" és un bar situat a peu de carretera de Manlleu que presenta una façana de línies modernistes. Consta només de planta baixa; la façana és formada per unes formes ovalades simètriques amb una porta rectangular la banda esquerra, i un ...

                                               

Cafè Modern (Isona)

Es tracta dun edifici entre mitgeres i té dues façanes, la principal amb accés per la plaça del Portal, i la posterior amb accés pel carrer Rambla. La construcció està formada per dos cossos dirernciats que es comuniquen interiorment, duna banda ...