ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 326
                                               

Casa Sarrà

És un edifici entre mitgeres de planta baixa i tres pisos. Les tres obertures daccés al carrer són darc de mig punt amb columnes als brancals. El principal semfatiza amb una tribuna i balustrada de pedra i els altres dos tenen balcons amb barana ...

                                               

Casa Valls (Girona)

És un edifici residencial de planta rectangular, que ocupa una cantonada, amb tres façanes exteriors. La planta destructura en tres crugies paral leles, perpendiculars la façana principal, amb parets de càrrega. Exteriorment els acabats són a bas ...

                                               

Col·legi Groc

És un edifici de planta rectangular destinat a escola mixta, que presenta dues entrades independents, situades en els dos extrems. Presenta estructura de parets de càrrega i un esquema simètric que independitza les dues bandes de ledifici. la par ...

                                               

Col·legi Verd (Girona)

Ledifici està situat al xamfrà del carrer Joan Maragall amb el de Bisbe Lorenzana. Lobra consta de tres plantes, amb finestres allargassades i un cos més a leix central de la part superior. És duna gran simplicitat de línies que queda trencada pe ...

                                               

Edifici al carrer Joan Maragall, 22 (Girona)

És un edifici de planta baixa i dos pisos amb semisoterrani. Façana de composició simètrica respecte lentrada. Obertures diverses i potenciades per guardapols rectes i motllures diverses. Els brancals de les finestres són columnes amb el fust bot ...

                                               

Edifici de Correus (Girona)

És un edifici destinat al servei de correus de Girona, de planta rectangular i desenvolupat a lentorn dun pati central que en la planta baixa serveix despai comú públic. Es troba tapat a nivell de la planta pis amb vidre. Les façanes són de pedra ...

                                               

Edifici UNED

És un edifici de planta irregular, amb estructura de parets de càrrega, distribuït en planta baixa i dues plantes pis. Les façanes són arrebossades i pintades i presenta senzills elements dornamentació a les llindes de les obertures i una cornisa ...

                                               

Sala Fidel Aguilar

El conjunt sestructura a partir dun eix central per on saccedeix a linterior. Des del vestíbul saccedeix a dues sales laterals. Edifici duna sola nau, crugia perpendicular al riu. La coberta és plana la catalana. Les façanes són arrebossades amb ...

                                               

Can Boccato

És una casa destiueig unifamiliar exempta de planta baixa, pis i golfes. Al darrere de la casa hi ha un pati. Presenta un mur exterior a mitja alçada amb una reixa que envolta la perifèria de ledifici. La teulada és a dues aigües amb les vessants ...

                                               

Can Bretós

Casa situada al passeig de la Vilesa que ocupa leixample sud del nucli urbà. És una casa aïllada o torre destiueig, que consta de planta baixa, pis i golfes. Presenta un mur exterior a mitja alçada amb una reixa que envolta el jardí de ledifici. ...

                                               

Can Clapés (Tiana)

Era un edifici civil format per una planta baixa i tres pisos; el superior, estava format per dos cossos perpendiculars que formaven una creu que estava coberta per una teulada. Als cantons que quedaven lliures, entre els pals de la creu, shavien ...

                                               

Can Paris (Tiana)

És un edifici civil. Inicialment estava format per un sol cos de planta rectangular, al qual shi afegiren annexes posteriors en la part del darrere. Avui dia hi ha dos habitatges: un la planta baixa i laltra al pis. En el conjunt destaca la balco ...

                                               

Can Tamborini

És un edifici civil de planta de tipus masia basilical, amb una teulada de dos vessants que desaigüen lateralment i un cos central més elevat. Daquesta manera continua amb la forma tradicional de les construccions de la zona, encara que pels elem ...

                                               

Can Vergés (Tiana)

És un edifici civil. "Torre" o casa unifamiliar que serveix de mostra de larquitectura de leixample sud de Tiana: jardí circumdant, planta baixa i pis, combinació de diverses alçades, coberts per teulades de dues o més vessants inclinades amb amp ...

                                               

Casa al carrer Bisbe Català, 5 (Tiana)

És un edifici civil format per una planta baixa amb jardí frontal i dos pisos, el més alt dels quals presenta la seva part davantera un terrat. De tot el conjunt destaquen els elements de tipus neoclàssic, especialment les tres arcades del primer ...

                                               

Casa de la Punxa (Tiana)

Edifici civil, està format per una alta i esvelta torre de planta quadrada, coberta la seva part superior per una teulada de pavelló, amb quatre vessants molt inclinats, còncaus la seva part baixa. Completa el conjunt una construcció de planta ba ...

                                               

Cases del carrer de Josep Paris, 1 i 5 (Tiana)

Són edificis civils, es tracta de dues cases de característiques molt similars, molt senzilles pel que fa la seva estructura: planta baixa, golfes i soterrani, a causa del desnivell del terreny. El seu interès recau en lornamentació de tipus neoc ...

                                               

Can Moles

Edifici de planta baixa i un pis. Destaca per una gairebé estricta simetria de les obertures de la façana principal. Totes són darc escarser i estan unides per una sanefa de rajoles de ceràmica vidrada verda i groga, que recorre tota la façana em ...

                                               

Col·legi Caterina Figueres

Lantic Col legi Caterina Figueras, actualment Biblioteca Caterina Figueras, és un edifici noucentista de Tona. ÉS una obra inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Façana al carrer Major, 64 (Tona)

Balcó que ocupa la part central on es creuarien les diagonals de la façana principal. Té una base de 20 cm feta amb pedra formant tres pisos que van disminuint en volum i forma una línia corba bombada la part central. La barana de ferro forjat fa ...

                                               

Torre Ferrer Baulena

La Torre Ferrer Baulena és una obra amb elements modernistes i noucentistes de Tona inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Torre Maria (Tona)

La Torre Maria és una edificació construïda a principis del segle XX com a hotel, atesa la seva proximitat al Balneari Codina. Actualment és una casa plurifamiliar que conté 6 habitatges: 2 en planta baixa, 2 al primer pis i 2 al segon pis. La ca ...

                                               

Torre Rosales

Edifici format per tres cossos diferenciats però interrelacionats. Es tracta duna torre o xalet, envoltada de jardí. Els cossos són de dos o tres pisos el central, coberts amb teulades a quatre vessants i amb un ràfec sostingut per un embigat de ...

                                               

Torre Salvans

Torre o xalet. Edifici envoltat de jardí i casa unifamiliar de segona residència. És una combinació de diferents cossos interrelacionats, de diferents alçades i proporcions, coberts a quatre, dues o una vessant, i amb moltes obertures generalment ...

                                               

Torres Llaussà

Les Torres Llaussà és una obra amb elements modernistes i noucentistes de Tona inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Caixa de Pensions per a la Vellesa i dEstalvis (Vic)

Casa de pisos que fa xamfrà entre el c/ Verdaguer i la Rmabla Davallades. Consta de planta baixa i tres pisos. Lestructura de la planta i de lalçat són un xic complexes. El portal principal es troba a langle que formen els dos carrers, formant un ...

                                               

Casa Bayés

Edifici entre mitgeres, que consta de planta baixa, dos pisos superiors i golfes, amb perfil irregular a nivell de façana. la planta baixa hi ha ubicats dos portals adovellats de mig punt, lun al costat de laltre. la mateixa planta shi ubiquen al ...

                                               

Casa Carme Collell

Casa de pisos amb una paret mitgera. Costa de soterrani, planta baixa i dos pisos, i és coberta a tres vessants. Té dues façanes, una tramuntana i laltra a ponent, la qual presenta unes galeries acabades amb una cornisa pròpia de lautor, Raspall ...

                                               

Casa Espona

Casa de dos pisos que presenta una planta un xic complexa, amb alçats en diferents nivells. Es dibuixen tres cossos esglaonats, els laterals coberts a una sola vessant i el central a dues. Ledificació segueix el desnivell del carrer, la part baix ...

                                               

Casa Manuel Pladevall

Edifici civil. Casa entre mitgeres. Consta de planta baixa i dos pisos. La façana ve marcada per una tribuna de planta poligonal, que determina la coberta i marca un eix vertical descentrat, remarcat per la coberta en forma de xamfrà. El ràfec és ...

                                               

Casa Miquel Comella

Edifici civil. Casa de pisos entre mitgera. Consta de planta baixa, tres pisos i terrassa, la qual presenta una balustrada de pedra artificial. la planta baixa hi ha tres portals de pedra que donen accés a establiments comercials situats a aquest ...

                                               

Casa Pericas (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de planta baixa i 4 pisos. La planta baixa presenta tres portals, del centre resta intacte mentre que els altres han estat reformats i convertits en dependències comercials. Lalçada dels pisos decreix ...

                                               

Casa Puig (Vic)

Casa mitgera de planta baixa i quatre pisos. Lalçada dels pisos decreix de baix a dalt i la part superior, el capcer, és pentagonal, i a demés shi obre una finestra rectangular que permet lentrada de llum al cinquè pis. La façana és completament ...

                                               

Convent del Pare Claret

Es tracta dun edifici entre mitgeres, amb lesglésia a un dels seus costats. De la façana en destaca el portal dentrada i lesvelt campanar de pedra, el qual trenca amb lhoritzontalitat de les obertures. També destaquen els esgrafiats i estucats qu ...

                                               

Habitatge a la rambla del Carme, 3 (Vic)

Edifici civil. Casa de pisos entre mitgeres que consta de planta baixa i quatre pisos. La planta baixa presenta una llinda de pedra que emmarca una finestra trencada per una columna amb capitell dòric i el portal el qual és rectangular i decorat ...

                                               

Habitatge al carrer de lArquebisbe Alemany, 12(Vic)

L Habitatge al carrer de lArquebisbe Alemany, 12 és una obra noucentista de Vic inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Mossèn Josep Gudiol, 5 (Vic)

Edifici civil. Casa de pisos que consta de PB, 4 pisos i golfes. Està construïda aprofitant el desnivell de manera que la part de llevant presenta un pis més. Hi ha una escala que comunica el carrer de mossèn Gudiol amb la part posterior de la ca ...

                                               

Habitatge al carrer Torras i Bages, 10 (Vic)

Casa de pisos mitgera i dun sol tram. Consta de soterrani, planta baixa i dos pisos. La planta baixa presenta un portal darc rebaixat i una finestra, el primer: dues obertures amb el mateix arc i amb ampli balcó, mentre el segons pis té dos balco ...

                                               

Habitatge al carrer Torras i Bages, 12 (Vic)

Casa mitgera i dun sol tram. Consta de soterrani, planta baixa i dos pisos. La planta baixa presenta un petit portal darc de mig punt i una finestra més gran amb el mateix arc i tancada amb reixes de ferro forjat. A nivell del primer pis hi ha un ...

                                               

Habitatge al Passeig, 61 (Vic)

Edifici civil. Casa de pisos, entre mitgeres que consta de PB, 3 pisos i terrassa. Es dun sol tram i coberta a dues vessants, amb el vessant de migdia, el que correspon la façana, més curt per tal dubicar la terrassa, la qual presenta una bonica ...

                                               

Hotel Colon (Vic)

Edifici civil. Hotel que presenta una planta rectangular formant xamfrà amb el C/ Sant Miquel, el pla de Santa Clara i el passeig. Consta de PB i tres pisos. Al sector del passeig hi ha dues portes rectangulars a PB i una tribuna pentagonal al 1e ...

                                               

Cal Xam-mar (Lleida)

Habitatge entre mitgeres de planta baixa i quatre plantes, amb pati lateral i façana a dos carrers. Estucats de frisos en baix relleu. Garlandes i encoixinats de pedra amb coberta de teula àrab, balcons de forja i tribuna vidriada.

                                               

Camp dEsports de Lleida

El Camp dEsports de Lleida és una zona esportiva de la ciutat de Lleida que acull un estadi de futbol que fou llar de la històrica UE Lleida i actualment ocupa el club de futbol Lleida Esportiu. Lespai inclou un segon camp reglamentari de futbol ...

                                               

Casal de la Joventut Republicana

Edifici en cantonera de planta baixa, tres pisos i semi-soterrani. Façana de composició clàssica, diferenciades una de laltra. Tractament decoratiu que remarca les obertures. Lúltima planta actua de remat, presenta una fusteria de tancaments forç ...

                                               

Cinema Vinyes

Edifici dús públic entre mitgeres i façana davant i darrere. Façana principal, amb disposició de plantes sense connexió estilística. Façana posterior amb ritme dobertures a les tres primeres plantes. Fet amb murs de càrrega i estructura mixta de ...

                                               

Mercat del Pla

Edifici de servei, aïllat, duna nau rectangular amb una sola llum i semisoterrani. Accés pels testers salvant problemes de nivell. Façana amb sòcol de pedra suportant pilars dobra vista embeguts la parets arrebossada. Finestrals allargats. Interi ...

                                               

Xalet Canadenc

Habitatge unifamiliar aïllat, compacte de planta baixa, una planta pis i una planta de golfes. Façana senzilla amb tractament de pell de composició correcta i joc de cobertes destil nòrdic, és a dir, amb fort pendent. Murs de càrrega, obra arrebo ...

                                               

Can Barril (Santa Coloma de Farners)

Es tracta duna àmplia casa senyorial, edifici de tres plantes amb balustrada. La façana presenta tres obertures a cada pis amb arc de mig punt, és regular i uniforme, amb arrebossat sobri, pintat de color gris. Ressalten els arcs de pedra que emm ...

                                               

Can de Prat

A lextrem del carrer Raval es troba aquesta gran casa amb jardí, planta baixa, dos pisos i coberta a laterals amb caiguda la façana. La façana principal consta dun portal dentrada lateral rectangular amb impostes i una clau de pedra treballada am ...

                                               

Habitatge al carrer de la Creu i carrer Raval, 25 (Santa Coloma de Farners)

L Habitatge al carrer de la Creu i carrer Raval, 25 és una obra noucentista de Santa Coloma de Farners inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.