ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 323
                                               

Edifici Caixa de Pensions de Catalunya

Edifici de planta baixa, entresòl, quatre pisos i dues torres a cada cantó. De façana treballada en els angles, es combina amb fàbrica de rajol vist. Tot ledifici té una tendència academicista que utilitza elements clàssics com els frontons a les ...

                                               

Edifici de la Punxa

Destaca singularment dins la principal via de la ciutat aquest edifici aïllat de planta irregular que dóna a tres importants avingudes i marca el límit de la Rambla Nova amb leixample de la nova Tarragona. Té semisoterrani, planta baixa i tres pi ...

                                               

Carrer del Poeta Folguera (Sabadell)

El carrer del Poeta Folguera és una via pública noucentista de Sabadell inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa Joan Baptista Ponsà

Habitatge unifamiliar cantoner que presenta una distribució en planta baixa, pis i golfes. La façana mostra una organització simètrica amb una decoració sòbria. Destaca lacabament de la façana en el que shan disposat un nombre de cinc cossos rect ...

                                               

Casa Marcos Manich

La Casa Marcos Manich és una obra amb elements modernistes i noucentistes de Sabadell inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa Menna Claramunt

Gran edifici aïllat i envoltat de jardí. Consta de planta baixa, pis i golfes, amb coberta a quatre vessants, formada per petites plaques ceràmiques. La façana mostra la planta baixa un porxo sostingut per dues columnes dinspiració dòrica, que dó ...

                                               

Casa Miquel Baygual

La Casa Miquel Baygual és un edifici catalogat com a monument del municipi de Sabadell inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa Romeu (Sabadell)

La Casa Romeu és una obra amb elements noucentistes i eclèctics de Sabadell inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està situada a lavinguda de lOnze de Setembre, 130.

                                               

Casa Selvas

El conjunt està format per dos cossos laterals units per un cos central duna sola planta. Malgrat la diferència dèpoca en ledificació sha mantingut una unitat estètica en el parament dels murs. Ledificació està formada per lhabitatge situat al pi ...

                                               

Despatx al carrer Indústria, 34

El Despatx al carrer Indústria, 34 és una obra noucentista de Sabadell inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Estació transformadora

Situada entre els carrers de Vallmanya, Valldaura i Vallirana, i la carretera a Prats de Lluçanès, és un edifici de planta baixa i pis, amb voltes la catalana. Cal destacar lequilibri en lordenació dels elements i que mostren la màxima simplicita ...

                                               

Habitatge a la Via Massagué, 19 (Sabadell)

L Habitatge la Via Massagué, 19 és una obra noucentista de Sabadell inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Indústria, 22 (Sabadell)

L Habitatge al carrer Indústria, 22 és una obra noucentista de Sabadell inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Habitatge unifamiliar de dos cossos format per planta baixa i pis. Ledifici sutilitzà posteriorment com a jardí ...

                                               

LEnergia (Sabadell)

Situada al costat de la carretera de Molins de Rei, nau de planta rectangular i coberta a dues vessants a dos nivells. Les dues façanes més estretes tenen lacabament en arc apuntat, dins del qual hi ha quatre obertures, de gran simplicitat. En un ...

                                               

La Farinera (Sabadell)

Edifici situat la cantonada dels carrers Mestre Rius i Sant Joan, format per planta baixa i dos pisos. La planta baixa es troba completament modificada, destinada a ús comercial. La resta de la façana, organitzada per una composició de línies ver ...

                                               

Ajuntament de Caldes de Montbui

Es tracta duna construcció entre mitgeres, fent cantonada en un estret carreró. Té una alçada de planta baixa i dos pisos. Originàriament tenia una tipologia dequipament balneari, però aquesta sha perdut al llarg del temps degut a les diferents r ...

                                               

Ca nAlrich

Ledifici en el seu origen era un balneari que senderrocà quasi totalment als anys 1940, després de la guerra civil, quan va ser transformat en tres cases unifamiliars entre mitgeres, disposades en fileres. De lantic balneari sols saprofitaren els ...

                                               

Cal Torrents (Caldes de Montbui)

És una casa unifamiliar, entre mitgeres, cantonera i amb façana a tres carrers. En el carrer Major té una alçada de planta baixa i dos pisos. Lestructura és de parets de càrrega i pilars de fosa en planta baixa. Els forjats són unidireccionals de ...

                                               

Casa Delger

Casa unifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos. Estructura tradicional de gruixudes parets de càrrega i forjats unidireccionals de biguetes de fusta. La coberta de ledifici és inclinada i de teula aràbiga. la façana hi ha un clar or ...

                                               

Edifici dhabitatges a la plaça de lÀngel, 1 (Caldes de Montbui)

És un edifici de pisos entre mitgeres. La façana principal sobre la Plaça de lÀngel i als carrers Asensi Vega i Marquès. Ledifici té un perímetre i alçada considerable. Lestructura de ledifici és la tradicional de parets de càrrega, amb forjats u ...

                                               

Quiosc de la plaça de lÀngel

Lelement és un equipament urbà de serveis. Estava formant inicialment per dues parts molt ben diferenciades. La primera era un nucli central dobra que formava la part estructural, que és la que es conserva. Laltra part era el tancament, amb mater ...

                                               

Addició de cases

Es va construir aquest annexa per ocupar un espai que delimita amb la carretera de Mataró. Està composta per planta baixa i terrassa. La planta té forma de polígon irregular. La casa disposa de sis finestres, quatre de gran dimensions i dues de m ...

                                               

Alqueria Amat

Edifici aïllat, masoveria de la Torre Amat. Construcció en planta baixa i golfes aprofitant la coberta de gran pendent a dues vessants. Ledifici és una composició que combina elements de larquitectura popular catalana amb elements propis del clas ...

                                               

Antic Casino de Cardedeu

Es tracta dun edifici aïllat, antic casino de Cardedeu i posteriorment fàbrica. De volumetria complexa amb un cos en una plana i cobert de forma plana, està limitat per una balustrada que inclou tres frontons clàssics. La totalitat de les obertur ...

                                               

Can Viñals

És un habitatge entre mitgeres de planta baixa i dos pisos, de composició asimètrica reforçada per les dues balconades situades sobre el portal dentrada. La coberta és plana amb una barana acabada en frontó. Els balcons del primer i segon pis són ...

                                               

Casa a lavinguda Àngel Guimerà, 232 (Cardedeu)

La Casa a lavinguda Àngel Guimerà, 232 és una obra noucentista de Cardedeu inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa a la carretera de Caldes, 137

La Casa la carretera de Caldes, 137 és una obra noucentista de Cardedeu inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa al carrer Girona - Nostra Senyora del Pilar (Cardedeu)

La Casa al carrer Girona - Nostra Senyora del Pilar és una obra noucentista de Cardedeu inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa al carrer Girona, 36-38 (Cardedeu)

Casa entre mitgeres amb façana de composició simètrica i coberta a dues aigües amb dues portes petites dentrada als extrems de la façana. El més significatiu de la façana és el capcer que dóna forma a tota lestructura, amb línies planes als extre ...

                                               

Casa al carrer Sant Josep Oriol, 28 (Cardedeu)

La Casa al carrer Sant Josep Oriol, 28 és una obra noucentista de Cardedeu inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa al carrer Sant Miquel, 7 (Cardedeu)

La Casa al carrer Sant Miquel, 7 és una obra noucentista de Cardedeu inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa Albert Bonamusa

Casa de tipologia ciutat-jardí amb planta i golfes i coberta a dues vessants. La casa està rodejada per una tanca dobra baixa. Consta de tres façanes, una principal que dóna al carrer i les altres dues donen al petit jardí en forma triangular que ...

                                               

Casa Baldé

Casa de veïns amb una paret mitjanera i dos façanes que donen al carrer Caldes i el carrer Barangué. Ocupa un perímetre rectangular duns trenta per quinze metres. Consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és plana amb un gran ràfec amb mèn ...

                                               

Casa Campmajor

És un habitatge aïllat de tipologia ciutat-jardí compost de planta baixa i pis. De la coberta a quatre vessants. En sobresurt una petita golfa i una torra de planta quadra coberta també a quatre vessants. la porta daccés hi ha un porxo. La tanca ...

                                               

Casa Cirera (Cardedeu)

Habitatge entre mitgeres, alineat a dos carrers i la Plaça Sant Joan. Està compost de planta baixa, pis i àtic. Coberta per terrassa i teulada a dues vessants en coronament de perfil curvilini. Les façanes són de composició asimètrica amb obertur ...

                                               

Casa Noguera

És un habitatge entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos, que antigament formava un sol edifici amb la casa del costat. Lestructura de la façana es perd a causa del desplaçament del portal. La façana està rematada per un coronament de perfil s ...

                                               

Casa Ramon Llivina

Habitatge entre mitgeres amb planta baixa i golfes. Coberta a dues vessants. El capcer de la façana és una terrassa amb una part de reixa amb dues boles, una a cada costat de la casa. Té sòcol de pedra baix, arrebossat la façana i ceràmica verd i ...

                                               

Casa Subirana

És un habitatge entre mitgeres amb tres façanes i un petit jardí la part posterior de la casa. Consta de planta baixa, pis i golfa. Façana principal amb un cos en planta baixa, amb balustrada i terrassa. Capcer la façana de la terrassa, de perfil ...

                                               

Casa Viader

Es tracta dun edifici aïllat amb jardí, amb una façana alineada al carrer i formant part dun recinte major, destinat a habitatge familiar. Està format per dos cossos de planta rectangular, un de planta baixa, una primera planta i golfes amb dues ...

                                               

Casa Viñals

Casa entre mitgeres de planta baixa i pis, amb coberta plana acabada en terrassa. La façana és asimètrica i té un capcer descentrat, com si haguessin retallat una part de la casa; és de perfil curvilini amb una cobertura reixada dull de bou i dib ...

                                               

Conjunt de cases al carrer Pau Gesa, 61-65 (Cardedeu)

El Conjunt de cases al carrer Pau Gesa, 61-65 és una obra noucentista de Cardedeu inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Fàbrica Borràs (Cardedeu)

Edifici industrial aïllat bastit sobre una gran superfície quadrada, alineat a un carrer i desenvolupat en planta baixa. La façana principal és simètrica, amb elements formals clàssics: un frontó sobre pilars formant un porxo dentrada. Els elemen ...

                                               

Habitatge a lavinguda Àngel Guimerà, 217 (Cardedeu)

L Habitatge a lavinguda Àngel Guimerà, 217 és una obra noucentista de Cardedeu inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Torre a lavinguda Àngel Guimerà, 230 (Cardedeu)

La Torre a lavinguda Àngel Guimerà, 230 és una obra noucentista de Cardedeu inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Torre Ferran

La Torre Ferran, abans Casa Tey o Casa Mirapeix, és una obra noucentista de Cardedeu inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Torre Sivilla

Casa de tipologia ciutat-jardí en un espai rectangular, cercat per una tanca feta dobra molt baixa. La casa queda al mig i ocupa un espai quadrat. Consta de planta, pis i torre quadrada. La coberta és plana i la façana principal dóna al jardí. Té ...

                                               

Vil·la Paquita

Vil la Paquita és un edifici la vila de Cardedeu protegit com a bé cultural dinterès local. Vil la Paquita semmarca dintre del context de construccions bastides des de finals del s. XIX la carretera de Caldes, quan aquesta es converteix en leix p ...

                                               

Can Clausolles

Can Clausolles, Casa dels Ocells o Can Creixell, és un edifici catalogat com a monument del municipi de la Garriga inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa Balcells (la Garriga)

La portalada de can Balcells, situada entre dos contundents murs, sobre al centre dun gran arc de tipus carpanell que incorpora un capcer de perfil sinuós amb motllures. Al centre del capcer com a element destacat hi ha un medalló de forma el líp ...

                                               

Casa Carme i Rosa Escayola

Conjunt dhabitatges unifamiliars apariats de composició simètrica. Consten de planta baixa i pis. Assentades damunt un sòcol de maçoneria. Les parets estan estucades de color blanc. La coberta és composta. Hi ha una galeria la planta baixa limita ...