ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 248
                                               

Torre de la Llebre

Conjunt de cases i un molí molt reformat. Ledifici principal té estructura cúbica, amb planta baixa, un primer pis força alt i un petit graner obert amb arcs rebaixats. La façana va ser realitzada amb pedra i després arrebossada en blanc i manté ...

                                               

Torre del Rector

És una masia de planta basilical amb coberta a doble vessant. La façana principal sobresurt del nivell de la teulada amb una estructura de corba i contra corba que lornamenta. Està distribuïda en tres pisos i la porta dentrada, ha perdut la seva ...

                                               

Ca lAmic (Mollet del Vallès)

Ca l antic és un conjunt residencial rural de Gallecs format per tres masies: Ca lAndreu, Cal farra i Ca l antic o Can Fornaguera.

                                               

LAragall

L Aragall és una masia del municipi dAiguafreda inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És un edifici documentat ja al segle xi, lany 1319 torna a ser citada com a un dels masos dels senyors dAiguafreda. Es tracta dun conj ...

                                               

Ca lArgent (la Roca del Vallès)

Ledifici principal és de dues plantes, de forma trapezoïdal, i tres crugies amb coberta a dues vessants i carener paral lel la façana. Les obertures són rectangulars només la finestra central és emmarcada amb pedra i el portal és amb arc adovella ...

                                               

LAuladell

Masia de dimensions reduïdes. La teulada és a dues vessants desiguals pel que fa la inclinació. Excepte la façana, la maçoneria és la vista. la façana hi ha un rellotge de sol, i una finestra amb motllura conopial i ampit. La porta és de mig punt ...

                                               

Can Bastinos

És edifici de tècnica constructiva moderna però amb elements clàssics tant ornamentats i disposats tant sofisticadament que li donen una imatge abarrocada. Per altra banda, la planta té forma de T, o de creu la que li falta un braç, que es perllo ...

                                               

Can Batalla

Masia orientada a lest. Coberta a dues vessants. Consta de planta i pis. La porta és dovellada. Hi ha dues finestres de pedra darc pla i dues de maó. La finestra situada al damunt del portal és de pedra semiarquejada, els arcs estan decorats amb ...

                                               

La Bessa

El barri està format per una dependència i el cos principal formant un angle mort la part del camí. La part davantera del cos principal constitueix una torre de tossa respectable, aparentment amb finalitats defensives. La façana té una porta amb ...

                                               

Can Butjosa

Masia orientada cap al sud de planta basilical, composta de planta, i pis i golfes. La façana conté porta i finestres de pedra darc pla. Ha sofert diverses reformes: el 1920 shi instal là un balcó a sobre de la porta principal i en la dècada dels ...

                                               

Can Cambó Vell

Es tracta dun edifici aïllat, una masia de planta quadrangular, pati al davant i torre de planta quadrada adossada de principis del segle XX. La casa té tres pisos i la torre cinc. Les cantonades estan reforçades per grossos carreus i té un pati ...

                                               

Can Carreter (Montmeló)

Cal Carreter és una masia de planta rectangular, consta de planta baixa, pis i golfes. És de carener perpendicular la façana i coberta a dues vessants de teula àrab i acabat en ràfec. Lestructura és de tres cossos paral lels essent el central més ...

                                               

Casanoves (Aiguafreda)

Casanoves o can Casanoves és una masia abandonada i en ruïnes del municipi dAiguafreda documentada per primer cop lany 1084, segurament dorigen anterior però del mateix segle XI. Constituïa una antiga finca agrícola, emplaçada en un punt alt domi ...

                                               

Centre Cultural La Marineta

El Centre Cultural La Marineta és un equipament cultural municipal de Mollet del Vallès inaugurat lany 1987, que ocupa una antiga masia destil gòtic-renaixentista, Mas Ombert de Mollet, del segle xvi. Deu el seu nom a lantic Hostal La Marinette.

                                               

Can Cervera (Montseny)

Masia de planta rectangular, composta de planta baixa i dos pisos. La coberta és a dues vessants. La façana està pintada i arrebossada, té una composició simètrica. El portal dentrada és un arc de mig punt, les finestres són petites. Hi ha un rel ...

                                               

Can Companys de Baix

Edifici de tipologia clàssica, de planta rectangular amb tres plantes i tres crugies. La coberta és a dues vessants amb el carener perpendicular la façana. La tercera planta és només la crugia central. Les finestres de la façana principal i les d ...

                                               

Can Cot (Montseny)

La planta de la masia és actualment basilical, però pot ser que un dels laterals sigui més tardà perquè la solució de la teulada no és igual en un que en laltre; el cos central és el més elevat. El carener no fa un clar vèrtex la façana, ja que l ...

                                               

Can Dosrius (Figaró-Montmany)

Masia aïllada i protegida per un mur de contenció fet de pedra i que forma lera davant de la casa, tenint a laltre costat una quadra per a cavalls i una pallissa. Al mur lateral hi ha una finestra allindada i dues finestretes, una de les quals en ...

                                               

Ca nEres Vell

Està situada a 400 metres de la carretera de Cardedeu BV-5105, al km. 4 i envoltat duna zona boscosa i camps de conreu. Laccés al recinte es realitza a través duna portalada de maó vist i darc de mig punt, tancada amb un reixat de ferro forjat. T ...

                                               

Can Figueres (Gualba)

Es tracta dun conjunt dedificis entorn dun pati interior tancat. Ledifici principal és de planta baixa, pis i golfa i coberta a dues vessants. La façana principal té un portal dentrada de mig punt dovellat i finestres darc pla. La façana posterio ...

                                               

Can Jovany

Edifici petit de planta rectangular. Consta de planta baixa i un sol pis, no hi ha golfes. La coberta és a dues vessants, una més llarga que laltra. La façana i linterior ha sofert transformacions però conserva la forma i lestil que tenia. El por ...

                                               

Mas la Llebre

El Mas la Llebre és una masia de la Llagosta, antigament coneguda com a Hostal Sant Jaume i Hostal Nou. La primera referència que tenim de ledifici és de lany 1729, quan queda registrat en un llibre dòbits que es conserva a lArxiu Parroquial de S ...

                                               

Can Masferrer (Gualba)

És un edifici aïllat de planta baixa, pis i golfes. Casa senyorial i masoveria. Té coberta a doble vessant amb aiguavés als costats. Finestres espitllerades la planta baixa, al mur lateral, i finestres més grans que sobren al pis funció defensiva ...

                                               

Can Matons

Masia amb carener perpendicular la façana, rematada per una cornisa llisa i un cercle a sobre la teulada de dues vessants. Era pintada de blanc i una quadriculat vermell dividida en cossos la façana. la porta dentrada, en forma darc, shi accedeix ...

                                               

Can Mular (Mollet del Vallès)

És un edifici, de fondària considerable, format per tres cossos. El cos principal és de planta rectangular i dues plantes dalçada, té coberta a dues vessants. El portal de la façana principal no està centrat respecte al carener. Els dos cossos an ...

                                               

Can Pere Gil

Can Pere Gil és una masia de la Llagosta. Considerada lúltima casa del poble, està situada al nord-oest del terme municipal, tocant a Mollet del Vallès.

                                               

El Perer de les Planes

És formada per un conjunt dedificis al voltant dun pati central tancat. Té planta baixa i dues plantes. El portal dentrada és de pedra i amb un arc de mig punt adovellat. Al costat de ledifici principal hi ha una torre de secció quadrada digual a ...

                                               

Can Planes de la Muntanya

Edifici de tipologia clàssica, de planta rectangular amb tres plantes i tres crugies. La coberta és a dues vessants amb el carener perpendicular la façana. Les finestres de la façana principal són emmarcades amb pedra granítica. El portal és en a ...

                                               

Can Prat Vell

Edifici de planta rectangular de tres plantes i coberta a quatre aigües i torreta central que sobresurt una quarta planta. la part posterior es va ampliar amb un nou cos de dues plantes que té una galeria porticada al centre. Manté el pati tancat ...

                                               

Can Puig (Montmeló)

La masia és de planta rectangular i consta de planta baixa, pis i golfes. És de carener perpendicular la façana i la coberta és a dues vessants de teula àrab, acabada amb ràfec. Lestructura és de tres cossos paral lels essent el central més eleva ...

                                               

Can Quintana (Cànoves)

La casa està situada al costat de lermita de Sant Salvador de Terrades, també anomenada de Quintanilla. És un edifici aïllat destructura complexa. Ledifici principal aprofita el desnivell de la muntanya. la banda esquerra té diversos cossos annex ...

                                               

Can Riba de la Serra

Masia orientada cap al sud, composta de planta, pis i golfes. Està coberta a una vessant. La seva porta, amb arc de mig punt, és adovellada i la clau hi ha un escut de lany 1608. la part superior hi ha una altra inscripció de lany 1363. Al pis, a ...

                                               

Can Riera (Palau-solità)

Can Riera és una obra de Palau-solità i Plegamans protegida com a bé cultural dinterès local. Dóna nom a tota la zona del seu voltant.

                                               

Can Romagosa (Sant Fost de Campsentelles)

Ledifici ha estat restaurat diverses vegades, la més important quan va ser ampliat una ala amb la galeria al segon pis. Tanmateix conserva trets que, si no són originals, sí que són prou antics, com és el cas de la porta dovellada, algunes finest ...

                                               

Can Salamaña

Es tracta duna casa entre mitgeres. Consta de planta baixa i pis. La coberta és a dues vessants. El portal dentrada és de pedra amb arc de mig punt adovellat. Al costat del portal hi ha lentrada dun túnel que comunica la plaça de la rectoria amb ...

                                               

El Saüc

El Saüc és una antiga masia del municipi dAiguafreda, actualment està en estat ruïnós. És documentada per primera vegada lany 1403, com a propietat dels senyors dAiguafreda. La masia consta duna planta sensiblement rectangular amb edificacions au ...

                                               

Can Soler de Reixac

Edifici de planta trapezoïdal constituït per tres cossos paral lels la façana i dues plantes. La coberta és a dues vessants amb el carener paral lel la façana. Ledifici presenta poques i petites obertures emmarcades amb pedra, la de sobre el port ...

                                               

Mas de la Torre (la Roca del Vallès)

Ledifici és de planta rectangular, de baixos més pis i golfa. Davant de la casa hi ha un pati format per diferents cossos afegits en molt bon estat possible utilització com a cavallerisses, en el seu origen. la façana sud-oest hi ha una torre de ...

                                               

Torre de Carerac

És una masia de grans dimensions que consta de planta baixa, un pis i golfes. Actualment no es conserva la teulada però lantiga era a doble vessant amb el carener perpendicular la façana principal. Aquesta té la planta baixa dues portes darc de m ...

                                               

Can Turró

La masia sorienta cap a lest i és coberta a dues vessants. Ledifici compost de planta baixa, pis i golfes. Té un portal adovellat amb arc de mig punt i finestres de pedra darc pla les del pis amb el replanell motllurat. La finestra situada a lesq ...

                                               

Ca nUllar

Conjunt integrat per tres cossos, dos dels quals han estat restaurats als darrers deu anys del segle xx. Un dels cossos queda separat del conjunt i consta de planta baixa i soterrani. Els altres dos cossos saixequen sobre una base rectangular, un ...

                                               

Vila-rosal

Vila-rosal és una masia que administrativament pertany al municipi de Parets del Vallès protegida com a bé cultural dinterès local, està envoltada per les poblacions de Lliçà de Vall, Lliçà dAmunt i Mollet del Vallès.

                                               

Vilargent

Vilargent és una antiga masia del municipi dAiguafreda citada ja el 1199, però de construcció anterior al segle xii, de fet, es tracta duna de les masies més antigues dAiguafreda. El 1406 torna a ser citada com un dels masos dels senyors dAiguafr ...

                                               

Can Pla (Valls)

Can Pla és una masia neoclàssica de Valls inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Forma part del conjunt de les Masies dels Boscos.

                                               

Can Puigoriol

Antiga masia de planta basilical reformada. Conserva perfectament lestructura original, formada per un cos central elevat, cobert per una teulada a dues vessants, i dos cossos laterals més baixos, coberts amb una sola vessant. La façana, en canvi ...

                                               

Can Carabassa

Situat al districte dHorta-Guinardó, aquest edifici daspecte senyorial té tres cossos -amb un de central, més alts amb dues façanes semblants-, i porxos laterals la primera planta i quatre grans columnes a cada façana. Actualment està envoltat pe ...

                                               

Can Creixell

Masia de tipologia clàssica que ocupa una gran superfície, tot i que resta dividida en dos per tal de permetre viure-hi dues famílies independentment. És destructura complexa, amb dos patis comunicats per una tanca amb porta. La vivenda és formad ...

                                               

El Mas Riambau

Edifici de planta quadrada sense finestres, cobert amb teula àrab i a doble vessant, amb una gran porta dentrada darc escarser fet amb carreuons de pedra carejats. Laparell és de carreus sense tallar ni polir, la part frontal, mentre que al darre ...

                                               

El Vendrell (Tona)

Es tracta duna gran galeria adossada la part esquerra de ledifici principal. Té quatre columnes de forma geomètrica que conformen compartiments amb doble arc de mig punt units per motius abarrocats. Dels cinc compartiments, el central uneix els d ...

                                               

Can Gelat (Santa Susanna)

Gran casal situat al peu de la serralada litoral, en una petita vall, sota el turó de Montagut. Shi accedeix des duna carretera que surt de la general de Girona cap la Urbanització de Can Gelat. Can Gelat és una casa pairal amb teulada a dues aig ...