ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 232
                                               

Castellitx

Lalqueria ja apareix en el Llibre del Repartiment amb una extensió de catorze jovades i propietat de García Pérez de Pina posteriorment passa a Ferrer de Pallarès, prebost de Tarragona en representació de la cúria.Cap al 1395 sha documentat que e ...

                                               

Malesherbes (possessió)

Malesherbes es troba just al costat de la carretera de Manacor antic camí reial de Ciutat a Manacor, a lest del terme dAlgaida i molt a prop de la fita amb Montuïri. Actualment presenta una superfície aproximada de 57 quarterades, dividides entre ...

                                               

Marina Vell

Marina Vell és una possessió del terme municipal dAlgaida, a Mallorca. Durant el segle XIX tengué una sèrie de parcel lacions que donaren lloc a altres petites possessions prop de la carretera de Palma a Manacor. Així sorgiren Can Marineta, Can R ...

                                               

Pola (possessió)

Pola és una possessió del terme municipal dAlgaida a Mallorca. Antigament per la part de tramuntana feia partió amb la possessió de Sa Mata Escrita; a llevant, amb les de Son Piris i Son Reus de Rufassa; a migjorn, amb el terme de Llucmajor, i a ...

                                               

Punxuat

Punxuat és una possessió del terme municipal dAlgaida a Mallorca. Antigament confrontava a tramuntana amb la Serra de Galdent; al sud, amb terres de la possessió de Galdent del terme de Llucmajor; a llevant, amb altres establits i, a ponent, amb ...

                                               

SHeretat

SHeretat és una possessió del municipi dAlgaida, a Mallorca. També és coneguda com a Can Caleta i antigament formava part de lantiga possessió de SEstacar avui anomenada Son Veny. Tingué el seu origen a principis del segle xvi quan la família Sas ...

                                               

Sa Mata Escrita

Segons alguns autors sa Mata és un establit de lalqueria de Benicanella després anomenada Son Trobat. Pertanyé la família de Ramon Llull des de poc després de la conquesta de Jaume I. La tradició popular dóna per bo que el beat Ramon Llull inicià ...

                                               

So na Móra Vell

So na Móra Vell és una possessió del terme municipal dAlgaida a Mallorca. Està situada a lextrem septentrional del terme, tocant el terme municipal de Sencelles, amb què fa partió a tramuntana així com amb Son Gat; a llevant limita amb So na Móra ...

                                               

Son Alegre

Son Alegre és una possessió del terme municipal dAlgaida, a Mallorca. Coneguda antigament amb el nom de Montblanc està situada vora el camí del cementeri. Confronta a tramuntana amb Can Tropell i altres establits que abans eren de Son Alegre, ja ...

                                               

Son Mesquida Nou

Son Mesquida Nou és una possessió del terme municipal dAlgaida, a Mallorca, que correspon a un desmembrament de la primitiva Son Mesquida Vell. Està situada prop de la carretera dAlgaida a Sant Joan, i confronta a tramuntana amb la possessió de S ...

                                               

Son Mesquida Vell

Son Mesquida Vell és una possessió situada al municipi dAlgaida, a Mallorca. Antigament, era coneguda amb el nom de Formiguera i a partir dels inicis del segle XIX canvià la denominació actual. La família Mesquida de Formiguera, de la noblesa gen ...

                                               

Son Reus de Randa

Son Reus és una possessió del municipi dAlgaida, coneguda antigament per la torre den Reus, està situada devora del llogaret de Randa, just al límit del terme dAlgaida amb el de Llucmajor. Les seves quarterades poden subdividir-se, aproximadament ...

                                               

Son Roig

Son Roig és una possessió del terme municipal dAlgaida a Mallorca situada al migjorn del municipi. Confronta per llevant amb la possessió de sHeretat o Son Bandoler; a migjorn, amb Son Reus de Randa; a ponent, amb el terme de Llucmajor, la veïna ...

                                               

Son Trobat

La possessió de Son Trobat està situada al llevant del terme dAlgaida al costat de la carretera de Randa a Montuïri i del camí vell de Porreres. Actualment presenta una superfície aproximada de 75 quarterades i confronta amb pel nord amb establit ...

                                               

Son Veny

Son Veny és una possessió del llogaret de Randa, al terme municipal dAlgaida, Mallorca. Antigament sanomenava sEstacar, nom que deriva del verb jurídic llatí stacare placitum, que significa "garantir mitjançant penyora o fiança". En el Llibre del ...

                                               

Es Gallicant

Es Gallicant és una possessió dins del terme municipal de Campos, Mallorca, la zona del llevant entre les possessions de Son Calco, Son Toni Amer, Can Meó i Can Perdiu. El 1576 la possessió el Gallicant era propietat de Joan Trilla i es dedicava ...

                                               

Es Gomeles

Es Gomeles és una possessió del terme municipal de Campos, Mallorca al nord-est del municipi fent partió amb els termes de Llucmajor i Porreres. Per la part de tramuntana limita amb les possessions de Son Lluís i es Campot; pel llevant amb el cam ...

                                               

Es Revellar

| Es Revellar és una possessió del terme municipal de Campos, Mallorca situada entre lhort des Revellar Nou, el den Bestard, Es Revallaret i sAlqueria Roja. El 1691 nera propietari Joan Mesquida i confrontava amb la possessió de Ses Sitjoles i am ...

                                               

SAlqueria Roja

SAlqueria Roja, anomenada popularment Sa Curia Roja, és una possessió del terme municipal de Campos, Mallorca situada al ponent del municipi. El 1578, sAlqueria Roja estava dividida entre Gabriel i Joan Mesquida, i fou valorada en 1700 lliures. U ...

                                               

Sa Barrala

Sa Barrala és una possessió del terme municipal de Campos, Mallorca situada al migjorn, entre el salobrar de Campos i la ribera de la mar, de terres extenses i parcialment cobertes de pinar. En temps de dominació islàmica era lalqueria Adaya o Ad ...

                                               

Sa Serra

Sa Serra és una possessió del terme de Campos, Mallorca. El 1577, pertanyia al senyor Jeroni de Sant Joan, donzell, i abans, fou del ciutadà Bernat Mercer. Tenia cases i era dedicada a vinya i a conreu de cereals. El 1640, era de lhonor Joan Nico ...

                                               

Sa Vinyola

Sa Vinyola és una possessió del terme municipal de Campos, Mallorca situada entre Son Pau, Son Andreu, Sa Vinyoleta i Son Pere Jaia. Nera propietària la família dels Mas de Campos i el 1647 la dividiren entre els germans Rafel i Guillem. Confront ...

                                               

Ses Sitjoles

Ses Sitjoles és una antiga possessió del terme municipal de Campos, Mallorca, situada entre les possessions de can Barret, Son Noguera, sa Vinyoleta i Es Revellar. Es troba documentada el 1291 amb el nom de Beniomir. El 1606 nera propietari Mique ...

                                               

Son Sala

Son Sala és una antiga possessió del terme municipal de Campos, Mallorca que confrontava amb el camí de Campos a Llucmajor, amb la possessió des Gomeles i la de Païssa de Llucmajor. Era coneguda com a Onxa, ja que originàriament havia estat lalqu ...

                                               

Son Toni Amer

Son Toni Amer és una possessió del terme municipal de Campos, Mallorca, situada entre les possessions de Son Amer, can Vinyola, can Casesnoves i es Gallicant. El 1663 pertanyia a lhonor Antoni Roca Amer, de la família del qual prengué el nom. Ten ...

                                               

Son Vic

Son Vic és una antiga possessió al terme municipal de Campos, Mallorca que confrontava amb Son Nicolauet, Son Xorc, Son Gueu i Son Rei. El 1701 pertanyia a Bartomeu Obrador i era al lloc denominat es Redol den Ginard. Tenia cases i era dedicada a ...

                                               

Son Xorc

Son Xorc és una possessió al terme municipal de Campos, Mallorca entre Son Ginard, Son Jueu i can Cosmet. Pertanyia la família Proens des del segle xvii, el 1683 nera propietari Magí Proens. Tenia cases i era dedicada al conreu de cereals. El 172 ...

                                               

Can Fussimany

Can Fussimany, també anomenada Can Forcimany, i antigament coneguda com a l Heretat és una possessió mallorquina que es troba ben a prop del nucli de Deià, a Mallorca. Lany 1611, el genovès Cesare Faccio la va vendre a Joan A. Forcimany, de qui p ...

                                               

Alcudieta (Mallorca)

Alcudieta és una antiga possessió del terme municipal de Lloseta, situada a lest de la vila. En lactualitat part daquestes terres reben el nom de Can Pau i forma una contrada en la qual shi integren diverses propietats. Els seus límits genèrics s ...

                                               

SEstorell

SEstorell és una possessió mallorquina situada en el terme municipal de Lloseta. Confronta amb Aiamans, Biniatzent, Biniarroi, Almadrà, Sa Socorrada i Tofla.

                                               

Son Pelai

Son Pelai o Son Pelai dAiamans és una possessió mallorquina, situada en el terme municipal de Lloseta, en el lloc dAiamans, entre el nucli urbà i el torrent de sEstorell.

                                               

Son Ramon

Son Ramon és una possessió mallorquina, situada en el terme municipal de Lloseta. Es tracta duna altra possessió sortida de la segregació de lantiga Aiamans. El topònim va aparèixer en el segle xvii. Lany 1697 era de Bartomeu Ramon. El 1752 era d ...

                                               

Barcaix

Barcaix era una antiga possessió mallorquina que es trobava als límits dels actuals termes municipals dAlgaida i Llucmajor, just a baix del puig de Randa. Actualment, la gran majoria de les seves terres formen part de la possessió dAlbenya. Dacor ...

                                               

Bennoc

Bennoc és una possessió situada la marina del terme de Llucmajor, Mallorca, en el camí de sÀguila. El topònim Bennoc prové de làrab Ben, que significa fill de, seguit dun antropònim aràbic, Noh, que en conjunt significa "Fill de Noè". La possessi ...

                                               

Betlem (possessió)

Betlem és una possessió del terme de Llucmajor, Mallorca. Està situada la marina, entre les possessions de Capocorb Vell i sÀguila den Quart; la carretera del Cap Blanc, que la separa de la possessió des Cap Blanc i la costa. Abans sanomenava raf ...

                                               

Biniferri

Biniferri, o Buniferri, és una petita possessió del terme municipal de Llucmajor, Mallorca, situada al sud de la serra de Galdent, devora el cementiri municipal. Antiga alqueria musulmana en el Llibre del Repartiment de Mallorca tocà a Ramon de S ...

                                               

Binificat

El topònim és àrab, i era lalqueria Benihicar, que en el segle XV fou propietat de la família Desmàs fins que en segle xvi passà a mans dels Sanglada-Sureda. El 1553 era de Perot Sanglada que també era propietari de Merola. El 1818 la finca tenia ...

                                               

Binilagant

Binilagant és una antiga possessió del terme municipal de Llucmajor, situada al nord daquest municipi, la zona muntanyosa i humida del massís de Randa. Del segle xix ençà, Binilagant es troba fragmentat en dues finques: Binilagant Vell i Binilaga ...

                                               

Cas Frares

Cas Frares és una possessió situada la marina de Llucmajor, al migjorn de Mallorca. El segle XV la finca era anomenada es Canyar. El 1484 pagava un cens anual de 130 lliures al monestir de la Cartoixa de Valldemossa per la festivitat de Sant Miqu ...

                                               

Cortada

Cortada és una possessió del terme de Llucmajor, Mallorca, situada la Marina. Anomenat per la població musulmana Rafal Benifici es transformà en Cortada, llinatge català dalgun dels seus propietaris. Cortada confronta amb el camí del Palmer i amb ...

                                               

Cugulutx

Cugulutx és una possessió situada la marina del terme de Llucmajor, Mallorca, en el camí de sa Torre. El topònim Cugulutx és dorigen llatí que ha passat el filtre selector que representà la dominació islàmica, és un mossarabisme. La possessió de ...

                                               

Es Marroig

Es Marroig és una petita possessió del terme municipal de Llucmajor, Mallorca, situada entre el Camp de sa Batalla, Son Pere Negre, Son Perdiuet i Can Cura. Fins al segle xviii fou denominada es Mas Roig i després es Marroig. Es troba documentada ...

                                               

Es Masdeu

Es Masdeu és una possessió del terme de Llucmajor, Mallorca. Aquesta possessió està situada entre el torrent dAlfàbia i les possessions de Sa Guitarreta i sa talaia den Vedell. Fou el rafal islàmic Sarracenisse Moisse i està documentat el 1291. D ...

                                               

Es Pedregar

Es Pedregar és una possessió del terme de Llucmajor, Mallorca. Es Pedregar és una segregació de la finca Alcariassa Cas Frares, que comprèn les actuals possessions de Son Taixaquet, ses Males Cases, etc. Lany 1349 Pere Palomera era propietari dun ...

                                               

Es Pèlec

Es Pèlec és una antiga possessió, o rafal, situada al terme municipal de Llucmajor, Mallorca, en el camí que uneix Llucmajor amb Porreres. El 1340 es Pèlec pertanyia a Francesc Desmàs, i el seu alou, als bisbes de Mallorca; i el 1343 pertanyia a ...

                                               

Ferrutxelles

Ferrutxelles és una antiga possessió del nord del terme municipal de Llucmajor, Mallorca, que actualment correspon a les terres denominades Son Saleta i Son Marió. El topònim Ferrutxelles és dorigen mossàrab. Sembla que prové del primitiu ferrutx ...

                                               

Galdent

Galdent és una possessió del terme municipal de Llucmajor, Mallorca, situada al sud de la serra de Galdent. El topònim Galdent prové de lantropònim llatí Gaudentius, derivat de gaudente que significa "el que frueix, el gojós".

                                               

Gomera (possessió)

Gomera és una possessió del terme de Llucmajor, Mallorca. Està situada la Marina. Aquesta possessió en el Llibre del Repartiment de Mallorca figura com a Alqueria Dagomera, amb una extensió de 5 jovades 80 quarterades i tocà a Bonmacip de Tarrago ...

                                               

Guiameranet

Guiameranet, o Guimeranet, és una possessió del terme de Llucmajor, Mallorca. Està situada la marina i sorgí el segle xvii duna divisió de la possessió de Guiamerà. Està situada entre Guiamerà, sEstelella i el Torrent de Garonda. Des del segle xv ...

                                               

Llucamet

Llucament és una possessió del terme de Llucmajor, Mallorca, situada la part meridional del terme i devora la costa. El topònim Llucamet sembla que prové de làrab, i és un mot compost que significaria "el bosc dAmet", del nom propi personal Hamet ...