ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 12
                                               

T-100

El T-100 va ser un tanc prototip de doble torreta soviètic, dissenyat el 1938–39, que va deixar enrere el desenvolupament del tanc Kliment Voroixílov. El T-100 va ser dissenyat per ser un tanc superpesat per lequip de disseny S.M. Kirov Factory N ...

                                               

T-37

El T-37 és un tanc amfibi lleuger soviètic de reconeixement de la dècada de 1930, basat en lAMR 33 francès. Va ser el primer tanc amfibi en servei del món, i va ser substituït gradualment pel T-38.

                                               

T-54/T-55

Els T-54 i T-55 van ser tancs dissenyats en la Unió Soviètica, descendents directes del T-34. El primer prototip del T-54 va ser construït el 1946 i va entrar en producció el 1947. Després duna sèrie de modificacions majors, el T-54 va ser rebate ...

                                               

T-62

El T-62 és un tanc soviètic/rus dissenyat a finals dels anys cinquanta i produït a partir de la dècada del seixanta. Va ser lúltim successor de la venerable línia de tancs que sinicia en els anys quaranta amb lextraordinari T-34. Encara que la se ...

                                               

T-64

El T-64 és un tanc de guerra dissenyat en la Unió Soviètica. Va entrar en servei a finals de la dècada dels 60. És el primer tanc a ser construït amb blindatge compost i carregador de munició automàtic, és considerat el precursor de tots els tanc ...

                                               

T-72

El T-72 és un tanc dissenyat i produït a Rússia durant més de trenta anys. És a més un dels pocs carros de combat que es construeixen a cinc països, mitjançant llicència, i compta amb múltiples versions. Va entrar en actiu lany 1971 i actualment ...

                                               

T-80

El T-80 és un tanc de guerra que va ser dissenyat en la Unió Soviètica i va entrar en servei oficial el 1976. Al seu torn, el T-80 va ser un desenvolupament del T-64, i a més va ser el primer tanc de guerra de producció massiva en ser equipat amb ...

                                               

Arxiu Nacional de Xile

L Arxiu Nacional de Xile és una institució pública de lEstat, creat el 1927 amb la finalitat de "reunir i conservar els arxius dels Departaments dEstat i tots els documents i manuscrits relatius la història nacional, i atendre la seva ordenació i ...

                                               

Arxiu històric

Un arxiu històric és una institució cultural que conserva, tracta i difon documentació de valor permanent, que li ha arribat mitjançant transferència de larxiu central o intermedi, com també per donació, dipòsit o adquisició, amb finalitat cultur ...

                                               

Arxiu Bettmann

L Arxiu Bettmann, oficialment i en anglès Bettmann Archive és una col lecció de 19 milions de fotografies i imatges, algunes de la Guerra Civil Estatunidenca, incloent algunes de les fotos històriques més conegudes dels Estats Units. Larxiu també ...

                                               

Arxiu Municipal de Sueca

L Arxiu Municipal de Sueca és un arxiu que depèn institucionalment de lAjuntament de Sueca. És lencarregat de reunir, organitzar, conservar i difondre la documentació produïda i rebuda pel consistori en lexercici de les seues funcions des de la s ...

                                               

Fundació Cipriano García

La Fundació Cipriano García – Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya és un organisme autònom de la CONC i és lentitat que gestiona larxiu històric de Comissions Obreres de Catalunya, constituït per un conjunt de fons documentals de pro ...

                                               

Arxiu històric provincial

Un arxiu històric provincial és aquell en el que trobem uns fons documentals produïts o reunits per subjectes i/o organismes què tenen unes activitats administratives i/o competències que no superen làmbit provincial. Dins del cicle vital dels do ...

                                               

Arxiu municipal

Un arxiu municipal és un servei general de ladministració municipal encarregat de sistematitzar la gestió documental des de la institució en totes les etapes del cicle documental. Les seves funcions són les de recollir, organitzar, avaluar, gesti ...

                                               

Arxiu Històric de lHospital de la Santa Creu i Sant Pau

L Arxiu Històric de lHospital de la Santa Creu i Sant Pau és el conjunt documental històric de lhospital del mateix nom. Com a tal, sencarrega de la gestió i conservació de la documentació històrica conservada a lHospital de la Santa Creu i Sant ...

                                               

Junta Local de Defensa Passiva de Barcelona

La Junta Local de Defensa Passiva de Barcelona es va constituir el 25 dagost de 1937 en compliment de lacord del Comitè Municipal Permanent de 19 dagost del mateix any. Prèviament, el 9 de juny de 1937 un decret de Presidència de la Generalitat d ...

                                               

Arxiu Històric del Poblenou

L Arxiu Històric del Poblenou és una associació de voluntàries i voluntaris, dedicada la recerca, arxiu i difusió de dades i documents sobre el barri del Poblenou, a Barcelona.

                                               

Arxiu Comarcal de lAlt Empordà

L Arxiu Comarcal de lAlt Empordà forma part de la Xarxa dArxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya, està ubicat la ciutat de Figueres. El seu principal objectiu és la conservació, la protecció i la difusió del patrimoni documental, tant púb ...

                                               

Arxiu Comarcal de la Cerdanya

L Arxiu Comarcal de la Cerdanya, integrat la Xarxa dArxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya, es va crear el 31 de gener de 1984 amb la signatura dun conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i lAjuntament de P ...

                                               

Arxiu Històric de Girona

L Arxiu Històric de Girona, conegut també com a Arxiu Històric Provincial, de titularitat estatal però de gestió autonòmica, recull, conserva i posa a disposició dels ciutadans documentació històrica, administrativa i personal en làmbit de la pro ...

                                               

Arxiu Comarcal de la Terra Alta

L Arxiu Comarcal de la Terra Alta és un arxiu comarcal de la comarca de la Terra Alta, ubicat a Gandesa i inaugurat el 29 de juny de 2013. El seu objectiu és exercir dagent cultural de la Terra Alta, assessorar les institucions en temes de gestió ...

                                               

Arxiu Comarcal del Vallès Occidental

L Arxiu Comarcal del Vallès Occidental fou creat el 1982 pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i lAjuntament de Terrassa i també comprèn Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, creat el 1932. És on es conserva el patrimoni històr ...

                                               

Xarxa dArxius Comarcals de Catalunya

La Xarxa dArxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya sorganitza com un conjunt darxius dàmbit comarcal que treballen de forma coordinada per assegurar el compliment de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, darxius i documents, en el territori, i ...

                                               

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

L’ Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona és una institució cultural que pertany a larquebisbat de Tarragona. És un arxiu eclesiàstic tot i que conté fons personals tant eclesiàstics com laics. Labast cronològic és des del segle ix fins al segle ...

                                               

Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya

L Arxiu Històric de les Comissions Obreres de Catalunya és un arxiu històric que té la missió de recuperar tota la documentació generada pel sindicat de Comissions Obreres a Catalunya des de la seva constitució en la clandestinitat fins a lactual ...

                                               

Arxiu General de la Diputació de Barcelona

L Arxiu General de la Diputació de Barcelona és lòrgan encarregat de custodiar, conservar, organitzar i seleccionar tota la documentació generada per la Diputació Provincial de Barcelona des de 1812. La seva principal funció és la dassegurar als ...

                                               

Arxiu Municipal de Barcelona

L Arxiu Municipal de Barcelona és un arxiu que socupa de la gestió i lorganització del patrimoni documental que, fruit de la seva funció administrativa, creen lAjuntament de Barcelona i els seus organismes autònoms, a més daquells fons i col lecc ...

                                               

Arxiu Municipal de Girona

L Arxiu Municipal de Girona és larxiu de ladministració local de la ciutat de Girona, i socupa de recollir, organitzar, conservar i difondre tota la documentació que genera lAjuntament, els seus patronats i les empreses municipals, així com gesti ...

                                               

Arxiu Municipal de lHospitalet de Llobregat

L Arxiu Municipal de lHospitalet de Llobregat és el servei públic de titularitat municipal de lHospitalet de Llobregat especialitzat en la custòdia, el tractament, la gestió, la conservació i la divulgació del patrimoni documental del municipi, a ...

                                               

Arxiu Municipal de Palafrugell

L Arxiu Municipal de Palafrugell és el servei de gestió documental de lAjuntament de Palafrugell. Els documents més antics que conserva són pergamins del segle XI.

                                               

Arxiu Municipal de Roses

Al llarg dels segles la documentació ha estat conservada en diversos indrets, com ara la botiga que la universitat de la vila tenia fora de les muralles o la capella del Roser de lesglésia del monestir de Santa Maria de Roses. El servei darxiu va ...

                                               

Arxiu Municipal de Rubí

L Arxiu Municipal de Rubí és larxiu de ladministració local responsable de recollir, organitzar, conservar i difondre tota la documentació que genera lAjuntament de Rubí. Pertanyent a lAjuntament, sorgeix duna profunda renovació lany 1991, amb la ...

                                               

Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès

L Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès està integrat per larxiu administratiu i larxiu històric de Sant Cugat del Vallès. LArxiu va iniciar la seva història com a servei de ladministració local a finals de lany 1987. Anteriorment, però, trobe ...

                                               

Arxiu Històric de Sabadell

Les instal lacions de lArxiu ocupen avui ledifici de la Casa Ponsà –carrer de la Indústria, 34–, obra de larquitecte Gabriel Borrell, construïda el 1891 per a residència dun acabalat propietari, industrial i banquer, Francesc de Paula Ponsà i Can ...

                                               

Servei dArxiu Municipal de Palamós

El Servei dArxiu Municipal de Palamós és el servei públic responsable de la salvaguarda, lorganització, la gestió i la divulgació de la documentació generada i rebuda per lAjuntament de Palamós des dels seus inicis fins a lactualitat. Custodia, t ...

                                               

Museu Arxiu Municipal de Cabrils

El Museu Arxiu Municipal de Cabrils, o simplement Museu-Arxiu de Cabrils, és un nou museu inaugurat el 22 de gener de 2011 a Cabrils, al Maresme. Es tracta duna iniciativa municipal. El museu ocupa la masia de Can Ventura del Vi, al centre de la ...

                                               

Arxiu Municipal de Cardona

Entre els documents que custodia es poden destacar: El fons històric municipal segles X-XX i el fons Mines de Cardona 1914-1990. El Plano del Castillo y Salinas y contornos de Cardona del Excelentísimo Señor Duque de Cardona segle XVIII. Aquest p ...

                                               

Dipòsit dArxius de Cervera

El Dipòsit dArxius de Cervera, també conegut pel seu acrònim DAC, és un arxiu instal lat a lantiga Universitat de Cervera per aplegar la documentació administrativa sense vigència de les institucions del Principat, així com la documentació de la ...

                                               

Arxiu Municipal del Masnou

L’ Arxiu Municipal del Masnou és el servei responsable de garantir la recuperació, organització i preservació tant de la documentació produïda per ladministració local com del patrimoni documental del Masnou. En tant que arxiu municipal fa les fu ...

                                               

Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes

L Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes és larxiu municipal i arxiu històric responsable de reunir, conservar, organitzar, descriure i difondre la documentació històrica del municipi de Sant Pere de Ribes; així com de gestionar la documentació ad ...

                                               

Arxiu Municipal de Sant Vicenç dels Horts

L Arxiu Municipal de Sant Vicenç dels Horts és un servei de ladministració local de Sant Vicenç dels Horts, que custodia el fons documental de la vila des del segle XVI fins a lactualitat. Sencarrega de la gestió, la preservació, la promoció i la ...

                                               

Arxiu Municipal de Tarragona

L Arxiu Municipal de Tarragona és un servei públic de caràcter administratiu i cultural, especialitzat en la custòdia, gestió, tractament i difusió del patrimoni documental de lAjuntament de Tarragona. També sentén per Arxiu municipal, el local o ...

                                               

Arxiu Municipal Administratiu de Terrassa

L Arxiu Municipal Administratiu de Terrassa es va crear amb la inauguració lany 1903 de lactual edifici consistorial de lAjuntament. LArxiu Municipal va refer-se lany 1990 per donar resposta a les necessitats organitzatives i recull la documentac ...

                                               

Arxiu Municipal dAlacant

L Arxiu Municipal dAlacant és un arxiu que depèn institucionalment de lAjuntament dAlacant. És lencarregat de rebre, conservar i servir els documents de la mateixa institució als ciutadans. Larxiu té dos objectius clars: La garantia de la gestió ...

                                               

Arxiu Municipal dAlcoi

L Arxiu Municipal dAlcoi és un arxiu vinculat i que dóna servei a lAjuntament i el municipi dAlcoi des de la fundació de la ciutat al segle xiii. En un primer moment contenia tota la documentació municipal la Casa de Corts. Però a mitjans del seg ...

                                               

Arxiu Municipal dAldaia

LArxiu Municipal dAldaia és larxiu que conserva la documentació produïda per lAjuntament dAldaia com a conseqüència de les tasques i funcions que li són pròpies. En lactualitat, després dhaver passat per diverses ubicacions, es troba al carrer Pi ...

                                               

Arxiu Municipal dElx

L Arxiu Històric Municipal dElx conté documentació dElx des del 1265. Està format per lArxiu Notarial que sinicia el 1465 i diverses col leccions particulars. La secció administrativa entre 1900 i 1986 va acumular 3000 llibres i 5000 lligams. Lhi ...

                                               

Arxiu Històric Municipal de Gandia

L Arxiu Històric Municipal de Gandia té el seu origen al mateix temps que la formació documental referida a Gandia, és a dir, cap a mitjan segle xiii. La incertesa daquesta informació no és obstacle per acceptar que els orígens del centre sanitar ...

                                               

Arxiu Municipal de Pego

L Arxiu Municipal de Pego és larxiu històric situat a Pego i que recull documents i manuscrits relatius a ladministració, història i cultura desta vila valenciana i de la seua gent des de lany 1488 fins a lactualitat. Hui dia depén de lAjuntament ...

                                               

Arxiu Municipal de Xàtiva

L Arxiu Municipal de Xàtiva és un arxiu de Xàtiva amb un fons va dençà el segle XIV fins a lactualitat amb 5.900 caixes de documents i una biblioteca sobre història local i arxivística. Està ubicat a lAntic convent de la Trinitat.